Onze diensten

Onze diensten in de zorg

Training, auditing, certificering

Als zorgorganisatie hecht u veel waarde aan kwaliteit en wilt u zich continue blijven verbeteren. Vanzelfsprekend wilt u de kwaliteit van de zorg die u biedt ook zichtbaar maken voor patiënten of cliënten, ketenpartners en zorgverzekeraars. DEKRA ondersteunt hierbij en kan verschillende verschillende toetsingen en certificeringen voor u verzorgen. Met een DEKRA-certificaat profileert u zich als betrouwbare partner voor onder andere zorgverzekeraars en benadrukt u de kwaliteit naar uw patiënt en of cliënt. Ook op de werkvloer leidt certificatie veelal tot een verbetering van uw werkprocessen en professionalisering van uw medewerkers. Laat u certificeren en haal het beste uit uzelf en uw organisatie!

Op deze pagina vindt u een overzicht van ons dienstenaanbod voor de zorgsector.

 HKZ-certificering
HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg en is gebaseerd op ISO 9001 en branchespecifieke eisen.  
 HKZ-certificering Cliënt- en Patiëntveiligheid
Certificering volgens HKZ Cliënt- en Patiëntveiligheid (HKZ C&PV) of NTA 8009.  
 Informatiebeveiliging (NEN 7510)
Informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg is vastgelegd in de sector specifieke norm NEN 7510.  
 ISO 9001 (kwaliteitsmanagement)
Met een DEKRA ISO 9001 certificaat voldoet uw organisatie aan alle voorwaarden voor een succesvol managementsysteem.  
 ISO voor Zorg en Welzijn (NEN-EN 15224)
DEKRA helpt u voorbereiden op NEN-EN 15224, de nieuwe norm voor Zorg en Welzijn. 
 Keurmerk AHHAP (LHV-norm)
Certificering volgens de norm 'Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsenpraktijken'.  
 MVO Prestatieladder
Aantoonbaar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Laat u certificeren door DEKRA via de MVO Prestatieladder.  
 Proefaudit
Snel inzicht in de status van uw kwaliteitssysteem en de mate van certificeerbaarheid.
 Training
DEKRA Academy biedt verschillende (norminterpretatie)trainingen voor de gezondheidszorg.
 Value E-xelerator
Een totaalpakket van training, begeleiding en een online kwaliteitssysteem voor proactief kwaliteitsmanagement.