Werk en veiligheid

Werk & veiligheid

Certificering volgens mondiaal erkende normen

Veilig werken voorkomt niet alleen blessures bij mensen, het sluit ook financiële verliezen uit en het risico van imagoschade voor bedrijven. Door gekwalificeerd bewijs van goede arbeidsomstandigheden m.b.t. gezondheid en veiligheid binnen uw bedrijf wint u het vertrouwen van uw zakelijke partners, werknemers en het algemene publiek.


De mondiaal erkende norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment System) biedt u een betrouwbare en praktische manier om dit te bereiken, maar DEKRA biedt ook specifieke diensten voor bijvoorbeeld de installatiesector.

Wanneer u het OHSAS-systeem invoert, geeft u aan dat u een proactief systeem in gebruik hebt voor het beperken van ziekteverzuim en ongevallen, en voor het verkrijgen van inzicht in de competenties van uw personeel. DEKRA begeleidt u bij de invoering en kan de OHSAS 18001-certificatie verzorgen.
DEKRA certificeert uw bedrijf volgens certificatieschema BORG Beveiligingsbedrijf en begeleidt u op persoonlijk wijze gedurende het traject daarnaartoe.
Met het kwaliteitskeurmerk BRL 6000-KOMO INSTAL laat u zien dat u aan de geldende eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit voldoet. DEKRA certificeert uw bedrijf en ondersteunt tijdens het traject hiernaartoe.
Vanzelfsprekend is veiligheid bij collectieve watervoorzieningen en leidingnetten van groot belang. Installaties moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zo legionella-vrij veilig zijn. Met behulp van de BRL 6010, dé beoordelingsrichtlijn voor legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties, kunt u helpen hiervoor te zorgen.
Met een DEKRA SCIOS-certificaat bewijst u als installatiebedrijf aan uw klanten en aan de overheid dat de door u uitgevoerde inspecties en onderhoud voldoen aan de wettelijke eisen.
Met een F-Gassencertificaat laat u zien dat u klanten een hoogwaardige kwaliteit biedt en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. DEKRA kan deze certificering voor u verzorgen. We begeleiden én certificeren uw koeltechnische bedrijf.
DEKRA kan uw bedrijf VCA*, VCA** en VCA-P certificeren en begeleidt u op maat gedurende het traject naar die certificering. Dankzij onze periodieke audits blijft u bovendien voortdurend alert.
DEKRA helpt u hierbij door de toezichtcertificering voor u te verzorgen. Het Certificaat van Toezicht toont aan dat u deze inspecties aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen mag uitvoeren.
Wanneer u supplier audits laat uitvoeren door DEKRA, bent u verzekerd van nauwkeurig onderzoek bij uw leveranciers. We hebben deze audits uitgevoerd bij organisaties over de hele wereld op basis van criteria die we in samenspraak met onze opdrachtgevers samenstellen.
Voldoet het kwaliteitssysteem van uw touringcarbedrijf? Laat uw bedrijfsvoering controleren door DEKRA en ontvang het Aspectcertificaat Besloten Busvervoer.
DEKRA helpt u om met het certificaat Brandmeldinstallaties (BMI) 2011 de kwaliteit van uw bedrijf aan te tonen. Ook begeleiden we u in de aanloop naar certificering d.m.v. proefaudits en/of normtrainingen.
Het keurmerk voor beveiligingsbedrijven, kortweg VPB, dient het proces van verdere professionalisering in de branche te bewerkstelligen alsmede het kwaliteitsniveau in de branche zichtbaar te maken en te bevorderen. DEKRA kan de certificering voor u verzorgen.