U bent hier

02.07.2020
| News
| Safety Culture Ladder

Veiligheidsbewustzijn verplicht in aanbestedingen in de bouw

Update: De ViA is uitgesteld met een jaar en zal ingaan op 1 januari 2022.

Veiligheidsladder DEKRA

Ondanks de veelomvattende regels, wetten en afspraken om veiligheid in de bouw te vergroten, gebeuren er nog regelmatig ongevallen op de bouwplaats. Uit onderzoek van de inspectie SZW blijkt dat een groter veiligheidsbewustzijn binnen bouwbedrijven leidt tot minder ongevallen. Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben daarom in 2019 met elkaar afgesproken dat veiligheidsbewustzijn standaard in aanbestedingen en contracten in de bouw moet worden opgenomen. De gemaakte afspraken noemen zij ‘Veiligheid in Aanbestedingen’ (ViA). De Safety Culture Ladder (SCL) – voorheen de Veiligheidsladder genoemd – wordt hierbij als meetinstrument ingezet en maakt het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar.

De Safety Culture Ladder (SCL)

De Safety Culture Ladder kent een schaal van vijf treden, waarmee veiligheidsbewustzijn van organisaties gecategoriseerd kan worden van trede 1 (apathisch) tot trede 5 (vooruitstrevend). De ondertekenaars van de Governance Code nemen vanaf 1 januari 2022 veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. In eerste instantie moeten opdrachtnemers aantonen dat zij minimaal trede 2 op de SCL behaald hebben en dat zij aan alle contractuele veiligheidsvoorschriften voldoen. Om het veiligheidsbewustzijn in de keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.

Bij certificering op de Safety Culture Ladder wordt het daadwerkelijke veiligheidsgedrag ge-audit, wat een geheel ander karakter heeft dan een systeemaudit. Dat is ook het gedrag dat we willen beïnvloeden. Hogere certificering bereik je alleen als je meer aandacht voor veiligheid hebt. Het is geen investering in een certificaat, maar een investering in de veiligheid van medewerkers.

Bron: GCVB

Certificering

Afhankelijk van uw bedrijfsprofiel en de bijbehorende risico‘s kunnen bedrijven volstaan met een Self Assessment, een ervaringscertificaat of een volledige audit.

Certificaataudit (Safety Culture Ladder original)
Dit is een volledige audit die uitmondt in een Veilig Bewust Certificaat. Dit certificaat mag tweemaal een jaar verlengd worden met een ervaringsaudit.

Ervaringsaudit (Safety Culture Ladder light)
Deze beperkte analyse omvat 40% van een volledig audit-bedrijfsbezoek en resulteert in een Statement Ervaringsaudit. Dit mag tweemaal een jaar verlengd worden met een check op het actieplan.

Zelfassessment (Approved Self Assessment)
Het zelfassessment is een eigen interne evaluatie aan de hand van een online Self Assessment Questionnaire die wordt geverifieerd door een certificerende instelling. Dit resulteert in een Statement SAQ. Dit mag tweemaal een jaar verlengd worden met een check op het actieplan.

Wilt u uw bedrijf op tijd laten certificeren? Wacht dan niet te lang met de voorbereidingen. Neem voor de mogelijkheden tot certificering contact op met onze Accountmanager Installatie, Christiaan de Wind via christiaan.dewind@dekra.com of +31 88 96 83459.

Gerelateerd nieuws

Croonwolter&dros
09.08.2021
Safety Culture Ladder