U bent hier

16.01.2018
| Blog
| FAQ
| ISO 45001, werkveiligheid, work safety

Veelgestelde vragen ISO 45001

ISO 45001 is geïntroduceerd: de nieuwe standaard op het gebied van veilig werken. Wat houdt deze norm in? En wat verandert er? Deze en andere veelgestelde vragen beantwoorden we in deze speciaal opgestelde FAQ.

FAQ ISO 45001

1. Doel van de nieuwe standaard

De nieuwe standaard Occupational Health and Safety heeft hetzelfde doel als de oude OHSAS 18001. De nieuwe standaard is ontwikkeld om alle nationale en internationale arbo-managementsystemen in één enkele standaard op te nemen. Daardoor hebben bedrijven die wereldwijd opereren ook één standaard wat betreft arbomanagement en wordt verwarring en fragmentatie van de markt vermeden.

De focus van de standaard ligt op het vermijden van ongewenst gedrag binnen organisaties dat kan leiden tot ongevallen op het werk. Daarmee wordt ook uitvaltijd in de keten vermeden.

Met de introductie van ISO 45001 in 2018 is het de eerste internationale standaard op het gebied van arbomanagement ter wereld. Hij volgt de Britse BS OHSAS 18001 op na een transitieperiode van 3 jaar. 

2. Wat is de grootste verandering?

Ondanks dat ISO 45001 een nieuwe standaard is, lijken de uitgangspunten op die van de OHSAS 18001. In ISO 45001 zijn algemene eisen opgenomen voor de werkveiligheid van managers, medewerkers en dienstverleners. Ook zijn er specifieke eisen opgenomen voor de werkomgeving en voor veranderingen aan de werkomgeving.
De nieuwe standaard neemt de volgende factoren mee:
• Context van de organisatie
• Een risicogestuurde aanpak
• Continue verbetering van de organisatie volgens het PDCA model
• Leiderschap
• Beheersing uitbestede processen
• Gedocumenteerde informatie i.p.v. procedures
• Belanghebbenden

3. Hoeveel tijd moet ik incalculeren om over te stappen? Kan mijn systeem dit op de achtergrond doen?

Uw huidige OHSAS 18001:2007 managementsysteem zorgt er al voor dat u de nieuwe eisen correct kunt implementeren. De nieuwe standaard volgt de high level structure (HLS), dus als u ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 al geïmplementeerd heeft, is de overstap makkelijker. We verwachten niet dat de transitie op de achtergrond plaats kan vinden. Hoeveel tijd de overstap daadwerkelijk kost hangt af van de complexiteit van uw systeem, de prestaties en het resultaat van een mogelijk gap-analyse (tussen OHSAS 18001:2007 en ISO 45001).

4. Wanneer kan ik overstappen?

De nieuwe standaard is in maart 2018 gepubliceerd, dat betekent dat u vanaf nu bij ons de audit kunt inplannen.

5. Wanneer moet ik overgestapt zijn?

De 3-jarige transitieperiode loopt af in maart 2021, voor die tijd moet u overgestapt zijn. We raden u aan hier niet tot het laatste moment mee te wachten. 

6. Ik wil eind volgend jaar overstappen, kan dat?

Ja, dat is mogelijk. Zorg ervoor dat u uw audit op tijd inplant.

7. Heeft mijn arbomanagement functionaris extra training nodig?

Om aan de eisen te voldoen, moet uw systeem adequaat ingericht worden. De proceseigenaren moeten daarom goed op de hoogte zijn van de nieuwe eisen. Een training (norm gericht of t.b.v. interne auditor) is echter geen eis, maar wel verstandig.

8. Welke informatie krijg ik nog van DEKRA?

U ontvangt bericht van DEKRA over de publicatie van 45001, inclusief de overgangstermijn en -condities en de definitieve veranderingen. Om op de hoogte te blijven kunt u ook onze LinkedIn pagina volgen. 

9. Hoeveel tijd kost het overstappen op de nieuwe ISO 45001?

Het is nog onduidelijk hoeveel tijd er precies nodig is om over te stappen op ISO 45001. Op het moment verwachten we dat het ongeveer even veel tijd in zal nemen als de overstap van de oude ISO 9001/14001 naar de 2015 versie van ISO 9001/ ISO 14001. Wij gebruiken het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM), dat in nauwe samenspraak met de Raad voor Accreditatie is opgesteld. Certificatie door DEKRA betekent naast registratie op de website van DEKRA ook opname in het register van het SCCM: http://www.sccm.nl/database-gecertificeerde-organisaties

10. Begint de certificatiecyclus opnieuw na de transitie? Krijg ik straks nieuwe certificaten?

Het is nu nog onduidelijk of de cyclus opnieuw begint. Hierover informeren we u nog. Het is echter wel zeker dat u nieuwe certificaten van ons ontvangt, want het gaat om een nieuwe norm en dat wordt vermeld op het certificaat.

11. Kan ik de overstap ook combineren met certificatie tegen andere standaarden?

Dat is mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw accountmanager.

12. Krijg ik een andere auditor?

Wisselen van auditor is zeer waarschijnlijk niet noodzakelijk. De bestaande OHSAS 18001 auditoren worden namelijk geschoold om te voldoen aan de nieuwe norm

13. Waar word ik geïnformeerd of getraind over de overstap van OHSAS 18001 naar ISO 45001?

Wij blijven u informeren over de overstap met behulp van digitale nieuwsbrieven en (na publicatie van de norm) informatiesessies om de inhoudelijke verschillen toe te lichten.

Gerelateerde berichten