Diensten voor transport & logistiek

Onze diensten op het gebied van transport

Uw partner in testen en certificeren

Er worden hoge eisen gesteld aan organisaties die actief zijn in transport en logistiek. Er wordt kritisch gekeken naar de kwaliteit die u levert, maar ook op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en risicomanagement is het aantal regels aanzienlijk toegenomen. Vanzelfsprekend wilt u uw klanten en partners kunnen laten zien dat u aan alle eisen voldoet. Dat kan met de toetsingen en certificeringen van DEKRA. ViaNorm en Plurel vormen sinds 2013 een integraal onderdeel van DEKRA.

We ontwikkelden een breed pakket diensten die interessant voor u kunnen zijn, waaronder FORS Assesments, GPV, Asset Management, QSCS, SQAS, AS 9100, QAP en Hygiënecode Transport & Logistiek. Op deze pagina vindt u een overzicht van ons dienstenaanbod voor de transportsector.

Keurmerk Transport & Logistiek
Overkoepelend keurmerk voor het goederenvervoer over de weg
 Keurmerk Touringcar
Beter imago en inzicht in de eigen organisatie? Met dit keurmerk laat u zien dat u vakbekwaamheid, veiligheid en comfort hoog in het vaandel hebt
 Keurmerk Taxibedrijf (TX-keur)
Sta voor kwaliteit en veiligheid met het officiele landelijke kwaliteitskeurmerk voor het taxivervoer
 Certificering bergingsbedrijven
Laat zien dat u als autoberger, - transporteur of pechhulpverlener kwaliteit levert en veilig handelt, en kom tegemoet aan de eisen van uw opdrachtgevers voor certificering
 ISO 9001
Toon aan dat uw kwaliteitsmanagementsysteem door een onafhankelijke derde is gecertificeerd en voldoet aan de eisen.
 ISO 14001
Ons ISO 14001-certificaat toont aan dat uw organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden werkt.
 CO2 Prestatieladder
Breng uw CO2 prestaties in kaart breng en laat deze door DEKRA, als erkende certificatie instelling, beoordelen.
 
 MVO prestatieladder
Aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen? DEKRA voert audits uit en biedt ondersteuning op weg naar certificering.
 Prestatieladder Socialer Ondernemen
Wilt u uw sociale betrokkenheid als organisatie zichtbaar maken? Deze prestatieladder biedt uitkomst.
 ISO 50001
Maakt u werk van duurzaam energiemanagement? Maak die inspanningen zichtbaar voor klanten met een DEKRA certificaat.
 OHSAS 18001
Hét managementsysteem voor gezondheid en veiligheid op de werkplek. DEKRA begeleidt u bij de invoering en kan OHSAS 18001-certificatie verzorgen.
 VCA
Hét veiligheidscertificaat voor aannemers. DEKRA kan uw bedrijf VCA certificeren.  
 ISO 27001
Laat DEKRA u helpen uw bedrijfsinformatie te beveiligen en de risico's te analyseren. 
 Supplier audits
U heeft uw zaken goed geregeld. Maar hebben uw partners dat ook? Ga voor duidelijkheid met een supplier audit.
 Aspectcertificaat Besloten Busvervoer
Voldoet het kwaliteitssysteem van uw touringcarbedrijf? Laat uw bedrijfsvoering controleren door DEKRA.  
 GMP+ FSA B4
Speciaal kwaliteitsprogramma voor de diervoederkolom in Nederland