Veiligheid

Vertrouwen in veiligheid als basis

U bent hier

 • Uw partner voor een veilige wereld

  DEKRA staat voor veiligheid. Al sinds 1925 werken onze experts aan het vergroten van de veiligheid onderweg, thuis en op het werk. We hebben een duidelijke ambitie: in het jaar 2025, 100 jaar na onze oprichting, is DEKRA dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.

  Wij bieden oplossingen die verder gaan dan de norm. Wij verzorgen assessments op het gebied van veiligheid, kwaliteit, gezondheid en duurzaamheid. Onze diensten geven u een betrouwbare, solide basis voor groei. Door risico's beheersbaar en inzichtelijk te maken, werken wij aan veiligheid op weg, op het werk en thuis.

  Door binnen uw organisatie veilig te werken vermijdt u niet alleen ongevallen, maar voorkomt u ook financiële consequenties en mogelijke imagoschade. Door certificatie geeft u bewijs van goede arbeidsomstandigheden op het gebied van gezondheid en veiligheid en versterkt u het vertrouwen van klanten, partners en medewerkers.

 • AVG


  De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Deze vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995 en zet de standaard voor algemene regelgeving rondom gegevensbescherming in Europa. Daarnaast worden er ook hardere eisen gesteld aan hoe bedrijven klantgegevens digitaal verwerken. Veel organisaties hebben geen helder beeld van de beveiliging van hun informatie en de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan.

  Informatiebeveiliging

  Uw organisatie heeft dagelijks te maken met informatie. Informatie van en over klanten, maar ook medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Voor iedereen die betrokken is bij uw organisatie is het van belang dat deze data beschikbaar, betrouwbaar en veilig is. Dat geldt voor fysieke documenten en voorgegevens op mobiele apparaten of in de cloud. Met certificatie tegen ISO 27001 laat u die controle zien.

  OHSAS 18001 (ISO 45001)

  Een gezonde en veilige werkplek is van belang voor u en uw medewerkers. Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk en u wilt laten zien dat de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden in uw organisatie op orde zijn. Door uw systeem op basis van OHSAS 18001 in te richten, werkt u proactief aan het verkleinen van risico’s en het welzijn van uw medewerkers. U signaleert mogelijke gevaren en kan maatregelen nemen om deze te beheren. Daarnaast laat u met een certificaat aan uw medewerkers, klanten en leveranciers zien dat u het welzijn van uw personeel prioriteit geeft en de bijbehorende wet- en regelgeving naleeft.

  Safety Culture Ladder

  Een veilige werkomgeving is van levensbelang, waarbij veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers voorop staat. Naast het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, laat u uw klanten zien dat veiligheid in uw organisatie voorop staat. Met de Safety Culture Ladder meet u het veiligheidsbewustzijn van de aannemers of leveranciers van uw organisatie of dat van uw eigen medewerkers.

  VCA

  Met een VCA-certificaat laat u aan uw klanten zien dat ze te maken hebben met een bedrijf dat niets aan het toeval overlaat als het gaat over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, taakrisicoanalyses, meldingsprocedures en het in kaart brengen van onveilige situaties en ongevallen. U toont met het VCA-certificaat aan dat u uw veiligheidszaken goed op orde heeft.

  VCU

  VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisatie en komt voort uit VCA. VCU-certificering is bedoeld voor organisaties die personeel uitzenden naar bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Met een VCU-veiligheidscertificaat toont u aan dat u aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en dat uw VG-beheersysteem (veiligheid en gezondheid) voldoet aan de regels. Voor personeel in de volgende branches wordt een VCU-certificaat vaak gevraagd: (werktuig)bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, technische diensten, onderhoud.

  Persoonscertificatie

  DEKRA certificeert persoonlijke vakbekwaamheid volgens de door de branche vastgestelde eisen en houden toezicht op examens, onder andere door het beheer en onderhoud van certificatieschema's. Daarnaast wonen we examens bij, nemen we deel aan vergaderingen van examencommissies en delen we certificaten aan kandidaten uit. Ook toetsen we op de inhoud van de examens die afgenomen worden.

  Assessment services

  DEKRA's Assessment Services stellen u in staat in te zoomen op specifieke key performance indicators binnen uw organisatie. Samen leggen we parameters op het gebied van, bijvoorbeeld, kwaliteit of veiligheid vast en maken we ze toetsbaar. Door een of meerdere objectieve audits bekijken we of de parameters voldoen aan de opgestelde criteria. Met onze online rapportage tool Open Assessment krijgt u volledig inzicht in de actuele stand van zaken en kunt u direct stappen ondernemen als we een afwijking constateren.

  AVG


  De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Deze vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995 en zet de standaard voor algemene regelgeving rondom gegevensbescherming in Europa. Daarnaast worden er ook hardere eisen gesteld aan hoe bedrijven klantgegevens digitaal verwerken. Veel organisaties hebben geen helder beeld van de beveiliging van hun informatie en de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan.

  Informatiebeveiliging

  Uw organisatie heeft dagelijks te maken met informatie. Informatie van en over klanten, maar ook medewerkers, leveranciers en andere stakeholders. Voor iedereen die betrokken is bij uw organisatie is het van belang dat deze data beschikbaar, betrouwbaar en veilig is. Dat geldt voor fysieke documenten en voorgegevens op mobiele apparaten of in de cloud. Met certificatie tegen ISO 27001 laat u die controle zien.

  OHSAS 18001 (ISO 45001)

  Een gezonde en veilige werkplek is van belang voor u en uw medewerkers. Als werkgever bent u hiervoor verantwoordelijk en u wilt laten zien dat de veiligheids- en gezondheidsomstandigheden in uw organisatie op orde zijn. Door uw systeem op basis van OHSAS 18001 in te richten, werkt u proactief aan het verkleinen van risico’s en het welzijn van uw medewerkers. U signaleert mogelijke gevaren en kan maatregelen nemen om deze te beheren. Daarnaast laat u met een certificaat aan uw medewerkers, klanten en leveranciers zien dat u het welzijn van uw personeel prioriteit geeft en de bijbehorende wet- en regelgeving naleeft.

  Safety Culture Ladder

  Een veilige werkomgeving is van levensbelang, waarbij veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers voorop staat. Naast het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, laat u uw klanten zien dat veiligheid in uw organisatie voorop staat. Met de Safety Culture Ladder meet u het veiligheidsbewustzijn van de aannemers of leveranciers van uw organisatie of dat van uw eigen medewerkers.

  VCA

  Met een VCA-certificaat laat u aan uw klanten zien dat ze te maken hebben met een bedrijf dat niets aan het toeval overlaat als het gaat over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, taakrisicoanalyses, meldingsprocedures en het in kaart brengen van onveilige situaties en ongevallen. U toont met het VCA-certificaat aan dat u uw veiligheidszaken goed op orde heeft.

  VCU

  VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisatie en komt voort uit VCA. VCU-certificering is bedoeld voor organisaties die personeel uitzenden naar bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico. Met een VCU-veiligheidscertificaat toont u aan dat u aandacht besteedt aan de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers en dat uw VG-beheersysteem (veiligheid en gezondheid) voldoet aan de regels. Voor personeel in de volgende branches wordt een VCU-certificaat vaak gevraagd: (werktuig)bouwkunde, civiele techniek, elektrotechniek, technische diensten, onderhoud.

  Persoonscertificatie

  DEKRA certificeert persoonlijke vakbekwaamheid volgens de door de branche vastgestelde eisen en houden toezicht op examens, onder andere door het beheer en onderhoud van certificatieschema's. Daarnaast wonen we examens bij, nemen we deel aan vergaderingen van examencommissies en delen we certificaten aan kandidaten uit. Ook toetsen we op de inhoud van de examens die afgenomen worden.

  Assessment services

  DEKRA's Assessment Services stellen u in staat in te zoomen op specifieke key performance indicators binnen uw organisatie. Samen leggen we parameters op het gebied van, bijvoorbeeld, kwaliteit of veiligheid vast en maken we ze toetsbaar. Door een of meerdere objectieve audits bekijken we of de parameters voldoen aan de opgestelde criteria. Met onze online rapportage tool Open Assessment krijgt u volledig inzicht in de actuele stand van zaken en kunt u direct stappen ondernemen als we een afwijking constateren.

 • Bent u actief in rail?

  Bent u als railorganisatie op zoek naar een partij die u helpt met testen, inspecteren en certificeren? Neem dan contact op met de experts bij DEKRA Rail. Van de toelating van assets tot asset insights: DEKRA Rail helpt railorganisaties met het veilig en effectief plannen van processen en toepassingen.

  Lees meer

 • Neem gerust contact op:

Patrick Brom contactpersoon afbeelding
Contactpersoon

Patrick Brom

Sales- & Accountmanager
Telefoon
+31 88 96 83984
 • Trainingen

  Wij verzorgen informatiesessies over normen en interne audits.  Onze praktische trainingen zijn ontwikkeld door onze experts en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u optimaal voorbereid bent op het certificeringstraject.

  No events are planned at this time. Please check back later.

 • Hoe creëert u een Culture of Care?

  Als u geeft om de plek waar u werkt en om de apparatuur waarmee u werkt, zorgt u al voor een veilige werkomgeving. Als er binnen uw organisatie aandacht en zorg voor veiligheid is, zal de uitkomst een positieve veiligheidscultuur zijn. Bestaat er een Culture of Care binnen uw organisatie?

  Naar de enquête
 • Over DEKRA

  Onze visie

  Wij beoordelen hoe u de risico's in uw organisatie beheerst, waardoor u veiliger en bewuster kunt werken. DEKRA werkt wereldwijd elke dag aan het vergroten van veiligheid: in het verkeer, op het werk en thuis.

  Lees meer over onze visie