Duurzaamheid

Combineer zakelijk succes met oog voor mens en milieu

U bent hier

 • Succesvol zakendoen in de bio-based economie

  We bevinden ons in een transitie van een economie die nu nog grotendeels draait op fossiele brandstoffen naar een economie die bio-based is. Daarbij gaat het om een economie die draait op het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. 

  Als organisatie respecteert u mens en milieu. U wilt dit combineren met zakelijk succes. Steeds meer bedrijven combineren hun werkzaamheden met milieuvriendelijk en sociaal verantwoord gedrag. Verantwoordelijk handelen is geen obstakel voor groei, maar een kans om vooraan te staan op het gebied van social return en het doelmatig gebruik van hulpbronnen te optimaliseren. Door meerwaarde te bieden aan de maatschappij en voor het milieu laat u uw klanten zien dat u verantwoord onderneemt met het oog op de toekomst.

  Door de expertise van DEKRA in te zetten kunt u op een gestructureerde wijze uw sociale- en duurzaamheidsdoelen aantoonbaar maken. De productie en inzet van biomassa mogen niet ten koste gaan van kwaliteit van de leefomgeving en het sociaal welzijn. Ze moeten bijdragen aan de bescherming van het natuurlijk kapitaal en onze welvaart. Het voorkomen van negatieve effecten bij de productie en toepassing van biomassa wordt door een certificatieschema tot een minimum beperkt. Daarbij houdt DEKRA rekening met de volgende duurzaamheidscriteria:

   

 • Aantoonbare duurzame bio-energie

  DEKRA toetst tegen nationale normen, zoals de inboekverificatieverklaring en verificatie verklaring dubbeltellende biobrandstoffen, maar ook tegen internationale normen, zoals Better Biomass en International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

  Verificatieverklaring Biobrandstoffen

  Om aan te tonen dat biobrandstoffen in aanmerking komen voor dubbeltelling en correct zijn ingeboekt in het biobrandstoffenregister van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) heeft u 2 verklaringen nodig: de inboekverificatie biobrandstoffen en de dubbeltelling verificatieverklaring De dubbeltelling verificatieregeling is van toepassing op biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulosemateriaal en niet anders ingezet kunnen worden dan als materiaal voor opwekking van energie of warmte, compostering of veevoer.

  De wetgeving omtrent dit onderwerp verandert voortdurend. Hierover vindt u onder andere informatie op de website van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). Voor de laatste stand van zaken kunt u met ons contact opnemen.

  Better Biomass (NTA 8080)

  Met een Better Biomass certificaat toont u aan dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt van bio-energie en biobased producten voldoet aan Europese duurzaamheidscriteria. Een groot voordeel, want binnen heel Europa groeit de belangstelling voor gecertificeerde, duurzame bio-energie en biobased producten. Het Better Biomass systeem is ontwikkeld door verschillende marktpartijen, onderzoeksorganisaties, NGOs en brancheorganisaties. 

  Bekijk de NTA 8080 pagina hier

   

  International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

  International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) is een meer door de markt geaccepteerd internationaal initiatief, ontwikkeld door verschillende marktpartijen, onderzoeksorganisaties, NGOs en brancheorganisaties en wereldwijd toepasbaar. Zowel ISCC-EU als ISCC-Plus heeft een wereldwijd bereik en is toepasbaar op alle soorten biomassa voor gebruik in biobrandstoffen en bioplastics. ISCC richt zich op alle typen biobased grondstoffen.

  Voor biomassa gebruikt in transportbrandstoffen is het volgens Europese regelgeving zelfs verplicht om aan de duurzaamheidseisen te voldoen (Renewable Energy Directive 2009/28/EC). Met een ISCC certificaat toont u aan dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt, voldoet aan de geldende duurzaamheidscriteria.

  Aantoonbare duurzame bio-energie

  DEKRA toetst tegen nationale normen, zoals de inboekverificatieverklaring en verificatie verklaring dubbeltellende biobrandstoffen, maar ook tegen internationale normen, zoals Better Biomass en International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

  Verificatieverklaring Biobrandstoffen

  Om aan te tonen dat biobrandstoffen in aanmerking komen voor dubbeltelling en correct zijn ingeboekt in het biobrandstoffenregister van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA) heeft u 2 verklaringen nodig: de inboekverificatie biobrandstoffen en de dubbeltelling verificatieverklaring De dubbeltelling verificatieregeling is van toepassing op biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulosemateriaal en niet anders ingezet kunnen worden dan als materiaal voor opwekking van energie of warmte, compostering of veevoer.

  De wetgeving omtrent dit onderwerp verandert voortdurend. Hierover vindt u onder andere informatie op de website van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA). Voor de laatste stand van zaken kunt u met ons contact opnemen.

  Better Biomass (NTA 8080)

  Met een Better Biomass certificaat toont u aan dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt van bio-energie en biobased producten voldoet aan Europese duurzaamheidscriteria. Een groot voordeel, want binnen heel Europa groeit de belangstelling voor gecertificeerde, duurzame bio-energie en biobased producten. Het Better Biomass systeem is ontwikkeld door verschillende marktpartijen, onderzoeksorganisaties, NGOs en brancheorganisaties. 

  Bekijk de NTA 8080 pagina hier

   

  International Sustainability & Carbon Certification (ISCC)

  International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) is een meer door de markt geaccepteerd internationaal initiatief, ontwikkeld door verschillende marktpartijen, onderzoeksorganisaties, NGOs en brancheorganisaties en wereldwijd toepasbaar. Zowel ISCC-EU als ISCC-Plus heeft een wereldwijd bereik en is toepasbaar op alle soorten biomassa voor gebruik in biobrandstoffen en bioplastics. ISCC richt zich op alle typen biobased grondstoffen.

  Voor biomassa gebruikt in transportbrandstoffen is het volgens Europese regelgeving zelfs verplicht om aan de duurzaamheidseisen te voldoen (Renewable Energy Directive 2009/28/EC). Met een ISCC certificaat toont u aan dat de biomassa die u produceert, verhandelt of verwerkt, voldoet aan de geldende duurzaamheidscriteria.

 • Het produceren van biomassa voor energieproductie en voor biobased producten kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. Verantwoordelijkheid nemen voor de productie, de verwerking, het verhandelen en het gebruik van biobased energie en biobased producten is hierbij essentieel. Door aantoonbaar te maken dat uw activiteiten op het gebied van biobased grondstoffen in overeenstemming zijn met nationale en internationale normen laat u zien dat uw activiteiten gecertificeerd duurzaam zijn en blijft u op de hoogte van veranderingen in regelgeving.

 • ISO 14001

  U wilt laten zien dat uw organisatie op een verantwoorde manier met mens en milieu omgaat. Door uw milieuzorgsysteem in te richten, geeft u richting aan die verantwoordelijkheid. Met een ISO 14001 certificaat kunt u aantonen dat u bewust en verantwoordelijk met mens en milieu omgaat. Onze auditoren hebben duizenden ISO 14001 audits verricht en kunnen ook u verder helpen.

  MVO Prestatieladder

  Met de MVO Prestatieladder maakt u inzichtelijk wat uw bedrijf doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U kunt de Prestatieladder eenvoudig integreren in bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. De MVO Prestatieladder werkt met MVO thema's die betrekking hebben op behoorlijk bestuur, sociale, winstgerelateerde en milieugerelateerde kwesties. De ladder bestrijkt 5 niveaus; u bepaalt zelf op welk niveau u instapt.

  CO₂ Prestatieladder

  De CO₂ Prestatieladder stimuleert bedrijven milieubewust te handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten, op het gebied van o.a. energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik en bij het gebruik van duurzame energie. Een beoordeling door DEKRA bepaalt uw plaats op de prestatieladder, ingedeeld in één van de 5 niveaus. Met een certificaat maakt u aantoonbaar dat u werkt aan het milieubewust handelen van uw organisatie. De audit kunt u bijvoorbeeld combineren met ISO 9001 en ISO 14001.

  Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

  Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) laat u aan uw klanten uw bijdrage zien op het gebied van social return. Met een PSO-certificaat maken organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid aantoonbaar. Ook als uw plannen op het gebied van socialer ondernemen pas net vorm krijgen, is de PSO een uitstekend instrument om uw ambities naar klanten uit te spreken en uw medewerkers te stimuleren. Het PSO-certificaat is objectief bewijs dat u aandacht besteed aan socialer ondernemen. Lees meer over de Prestatieladder Socialer Ondernemen op de website van de PSO

  Energiemanagement ISO 50001

  Verantwoord omgaan met energie binnen uw organisatie is beter voor het milieu, goed voor uw reputatie en het verlaagt uw uitgaven aan energie. Door op een efficiënte manier met energie om te gaan, kunnen we de impact van energieverbruik op onze leefomgeving beter beheersen. Voor grotere organisaties is het zelfs verplicht om aantoonbaar te maken dat u voldoet aan de eisen uit de European Energy Directive (EED), de Europese energierichtlijn. Door te certificeren tegen ISO 50001 maakt u dit kenbaar.
   

  Erkend Duurzaam

  In opdracht van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvdM) voeren wij onafhankelijke audits uit voor het duurzaamheidsprogramma Erkend Duurzaam. Erkend Duurzaam is een duurzaamheidsprogramma voor ondernemers in de mobiliteitsbranche dat gezamenlijk door de branche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en STIBA) is ontwikkeld. Erkend Duurzaam biedt ondernemers een houvast om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de slag te gaan.

  CO₂ Reductiemanagement

  Wilt u aantonen dat u voldoet aan de Energy Effiency Directive (EED) en bent u al gecertificeerd tegen ISO 14001? Dan is deze dienst bij uitstek geschikt voor u. Met certificering tegen dit schema laat u zien dat de reductie van CO₂-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen uw ISO 14001-milieumanagementsysteem. Door de combinatie met ISO 14001 is de investering voor dit schema relatief laag. Neem contact op met ons op voor een offerte op maat of vraag rechts bovenin op deze website een offerte aan. 

  ISO 14001

  U wilt laten zien dat uw organisatie op een verantwoorde manier met mens en milieu omgaat. Door uw milieuzorgsysteem in te richten, geeft u richting aan die verantwoordelijkheid. Met een ISO 14001 certificaat kunt u aantonen dat u bewust en verantwoordelijk met mens en milieu omgaat. Onze auditoren hebben duizenden ISO 14001 audits verricht en kunnen ook u verder helpen.

  MVO Prestatieladder

  Met de MVO Prestatieladder maakt u inzichtelijk wat uw bedrijf doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. U kunt de Prestatieladder eenvoudig integreren in bestaande managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001. De MVO Prestatieladder werkt met MVO thema's die betrekking hebben op behoorlijk bestuur, sociale, winstgerelateerde en milieugerelateerde kwesties. De ladder bestrijkt 5 niveaus; u bepaalt zelf op welk niveau u instapt.

  CO₂ Prestatieladder

  De CO₂ Prestatieladder stimuleert bedrijven milieubewust te handelen, zowel in de eigen bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten, op het gebied van o.a. energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik en bij het gebruik van duurzame energie. Een beoordeling door DEKRA bepaalt uw plaats op de prestatieladder, ingedeeld in één van de 5 niveaus. Met een certificaat maakt u aantoonbaar dat u werkt aan het milieubewust handelen van uw organisatie. De audit kunt u bijvoorbeeld combineren met ISO 9001 en ISO 14001.

  Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

  Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) laat u aan uw klanten uw bijdrage zien op het gebied van social return. Met een PSO-certificaat maken organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid aantoonbaar. Ook als uw plannen op het gebied van socialer ondernemen pas net vorm krijgen, is de PSO een uitstekend instrument om uw ambities naar klanten uit te spreken en uw medewerkers te stimuleren. Het PSO-certificaat is objectief bewijs dat u aandacht besteed aan socialer ondernemen. Lees meer over de Prestatieladder Socialer Ondernemen op de website van de PSO

  Energiemanagement ISO 50001

  Verantwoord omgaan met energie binnen uw organisatie is beter voor het milieu, goed voor uw reputatie en het verlaagt uw uitgaven aan energie. Door op een efficiënte manier met energie om te gaan, kunnen we de impact van energieverbruik op onze leefomgeving beter beheersen. Voor grotere organisaties is het zelfs verplicht om aantoonbaar te maken dat u voldoet aan de eisen uit de European Energy Directive (EED), de Europese energierichtlijn. Door te certificeren tegen ISO 50001 maakt u dit kenbaar.
   

  Erkend Duurzaam

  In opdracht van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvdM) voeren wij onafhankelijke audits uit voor het duurzaamheidsprogramma Erkend Duurzaam. Erkend Duurzaam is een duurzaamheidsprogramma voor ondernemers in de mobiliteitsbranche dat gezamenlijk door de branche (RAI Vereniging, BOVAG, FOCWA Schadeherstel en STIBA) is ontwikkeld. Erkend Duurzaam biedt ondernemers een houvast om met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan de slag te gaan.

  CO₂ Reductiemanagement

  Wilt u aantonen dat u voldoet aan de Energy Effiency Directive (EED) en bent u al gecertificeerd tegen ISO 14001? Dan is deze dienst bij uitstek geschikt voor u. Met certificering tegen dit schema laat u zien dat de reductie van CO₂-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen uw ISO 14001-milieumanagementsysteem. Door de combinatie met ISO 14001 is de investering voor dit schema relatief laag. Neem contact op met ons op voor een offerte op maat of vraag rechts bovenin op deze website een offerte aan. 


 • Neem gerust contact op:

Patrick Brom contactpersoon afbeelding
Contactpersoon

Patrick Brom

Sales- & Accountmanager
Telefoon
+31 88 96 83984
 • Trainingen

  Wij verzorgen informatiesessies over normen en interne audits.  Onze praktische trainingen zijn ontwikkeld door onze experts en zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat u optimaal voorbereid bent op het certificeringstraject.

  No events are planned at this time. Please check back later.


 • Nieuws en blogs

   

 • Over DEKRA

  Onze visie

  Wij beoordelen hoe u de risico's in uw organisatie beheerst, waardoor u veiliger en bewuster kunt werken. DEKRA werkt wereldwijd elke dag aan het vergroten van veiligheid: in het verkeer, op het werk en thuis.

  Lees meer over onze visie