DEKRA test certificaat

DEKRA test certificaat

Een volledige reeks tests volgens 61439

Een typetest is een test waarbij een product wordt onderworpen aan een volledige serie tests die gedetailleerd in een norm zijn beschreven.

De norm voor de "IEC-wereld" is de EN/IEC 61439-1. Het voorvoegsel EN/IEC betekent dat de vereisten volgens zowel de EN-normen (uitgegeven door CENELEC) als de IEC-normen in één enkel document zijn samengebracht en opgenomen. Iedere typetest kan worden uitgevoerd door de direct betrokken organisatie, of door een onafhankelijke en objectieve derde. Uiteraard hebben alleen volledig geaccrediteerde derden de objectiviteit om testresultaten te produceren die voor officiële doeleinden kunnen worden gebruikt.
 

Er bestaat vaak enige verwarring over het feit dat typetestcertificaten geen aspecten van het kwaliteitssysteem van de oorspronkelijke fabrikant of het assemblagebedrijf omvatten. Evenmin zijn fabrieksinspecties of terugkerende productaudits inbegrepen. Een paneeltypetestcertificaat en een certificeringsprogramma voor panelen zijn bijvoorbeeld twee verschillende dingen. Indien de test echter juist wordt uitgevoerd (volgens de procedures van een certificeringsprogramma), vormt de typetest wel degelijk de basis van het certificeringsprogramma.


Een typetest is een eenmalige demonstratie van het feit dat het product aan de eisen voldoet, en het betreffende product mag hiertoe speciaal worden voorbereid.

CONTACT
DEKRA
Testen & certificeren van componenten
components.nl@dekra.com
T +31 88 96 83011