Supply chain services

DEKRA supply chain services

Waarborging van de supply chain en beperking van risico's

Fabrikanten besteden wereldwijd steeds meer zaken zoals productie, logistiek, ICT en zelfs R&D uit aan strategische partners. Een verdere globalisering van deze complexe supply chain is onvermijdelijk, maar het feit dat velen momenteel geen toezicht houden op het uitbestede werk geeft grote reden tot bezorgdheid. Om optimaal te profiteren van uw uitbestedingsbeleid, moet u de volledige supply chain constructief maar kritisch beoordelen. DEKRA kan u helpen uw leveranciers en andere potentiële partners over de hele wereld naar waarde in te schatten.

De controles worden uitgevoerd in alle schakels in de keten om zo te verzekeren dat de goederen binnen het vereiste tijdsbestek aan de klant worden geleverd en aan de verwachte kwaliteits-, kwantiteits- en conformiteitseisen voldoen. We maken betrouwbare, op risico's gebaseerde inschattingen van het productontwerp, fabricageproces en leveringsvermogen van leveranciers. Daarnaast bepalen we de risico's die verbonden zijn aan samenwerkingsvormen.

Waarschijnlijk doet u al zaken met een bepaalde leverancier. Zo ja, dan kunnen wij de risico's voor u meten. Zodra onze analyse is voltooid, ontvangt u aan de hand van door u bepaalde criteria een rapport met een overzicht van de knelpunten en risico's. Daarnaast kunnen we regelmatig prestatiebeoordelingen uitvoeren om te controleren of de kwaliteit op peil wordt gehouden en leveringen op tijd worden afgewerkt. In geval van problemen met leveringen en afnemende kwaliteit kunnen we u vroegtijdig waarschuwen.

Dankzij onze jarenlange ervaring op het gebied van product- en systeemcertificering kunnen we een aantal belangrijke voordelen bieden:  

  • Operationele teams van plaatselijke inspecteurs die flexibel kunnen worden ingezet
  • We werken snel en kunnen u op maat gemaakte contracten aanbieden
  • We over de hele wereld in de nabijheid van de grootste productielocaties
  • Onze experts spreken uw taal en zijn bekend met uw plaatselijke bedrijfsculturen en - gewoontes
CONTACT
DEKRA
Product testen & certificeren
products.global@dekra.com
T +31 88 96 83560