RoHS tests

RoHS testen

Bestaat uw product uit het juiste materiaal?

In elektrische en elektronische apparatuur mogen geen lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenyl (PBB) en polybroomdifenylether (PBDE) meer worden gebruikt (RoHS-richtlijn). Aan de buitenkant is echter niet te zien welke stoffen er in een bepaald materiaal zijn gebruikt. Hoe kunt u als producent of tussenhandelaar aantonen dat uw product voldoet aan de RoHS-richtlijn? En hoe voorkomt u achteraf ingrijpende en kostbare aanpassingen aan uw product?


DEKRA kan samen met u vaststellen of uw producten voldoen aan de richtlijn ‘Restriction on Hazardous Substances’, kortweg RoHS. U stuurt uw product naar ons toe inclusief een materialenlijst en verklaringen inzake de gebruikte componenten (de zogenaamde homogene materialen). Wij voeren vervolgens een grondige risicoanalyse uit om vast te stellen of er mogelijk ‘verdachte stoffen’ aanwezig zijn. Aan de hand van dit onderzoek stellen we een minimum testprogramma op. Voor dit testprogramma hebben wij de benodigde apparatuur in huis.

Het testprogramma start met zogenaamde XRF-metingen. Met deze metingen kan – binnen bepaalde marges – worden vastgesteld of en zo ja, hoeveel er van een bepaalde verdachte stof in het materiaal aanwezig is. U krijgt een helder testrapport en wanneer de geteste materialen voldoen aan de RoHS-richtlijn, dan ontvangt u een DEKRA Attestation of Conformity. Deze Attestation of Conformity bevestigt dat de geteste homogene materialen, zoals afgeleid uit de risicoanalyse, voldoen aan de RoHS-richtlijn. Indien we niet kunnen vaststellen of dit materiaal voldoet aan de RoHS-richtlijn, zijn verdere chemische tests nodig waarvoor een separaat testprogramma moet worden opgesteld.


We zijn u van dienst door een op maat gesneden onderzoek van uw bestaande producten. De risicoanalyse vooraf maakt dat we zo weinig mogelijk, maar zoveel als nodig testen uitvoeren om vast te stellen of uw product voldoet aan de richtlijn. Dit versnelt het onderzoek en bespaart u kosten. Al in de ontwikkelfase van uw product kan DEKRA u ondersteunen ten aanzien van de te gebruiken materialen en componenten voor u testen.Uw producten kunnen zowel in Nederland als in China worden getest. Indien gewenst kunnen we op elk materiaal of onderdeel van uw product een XRF-meting uitvoeren.


DEKRA heeft 90 jaar ervaring in het uitvoeren van inspecties, testen en certificeren over de hele wereld. In die jaren hebben we een uitstekende reputatie opgebouwd. We zijn vertegenwoordigd in werkgroepen en normcommissies en zijn daardoor altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. DEKRA heeft een netwerk van vestigingen en agentschappen over de hele wereld. Veelal kunt u zaken doen in uw eigen taal dicht bij u in de buurt. 

CONTACT
DEKRA
Product testen & certificeren
products.global@dekra.com
T +31 88 96 83560