Personen certificering

Personen certificering

Het certificeren van personen is bij uitstek een middel waarmee u kunt aantonen dat uw medewerkers de vereiste competenties beheersen en actueel houden. Of het nu gaat om veiligheid, milieubewustzijn of betrouwbaarheid. DEKRA is nauw betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van certificatieschema's die de vakbekwaamheid borgen.

Wij bieden u de volgende vormen van personencertificering:

  1. Energiebedrijven BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) / VIAG (gastechniek) Voor meer informatie over PCE (Persoonscertificatie Energiebedrijven) en de wijze van examineren, verwijzen wij u naar certificatiebeheerder STIPEL (Stichting Persoonscertificatie Energietechniek). Klik hier voor een voorbeeld certificatieovereenkomst.
  2. Elektrotechniek 'Basis' (STIPEL) In samenwerking met STIPEL certificeren wij diverse deskundigheidsniveaus voor vaklieden die werken aan en bij elektrische installaties. Voor meer informatie zie de website van STIPEL. Klik hier voor een voorbeeld certificatieovereenkomst.
  3. Certificering van Makelaars / Taxateurs (VastgoedCert) Het beschikken over een DEKRA persoonscertificaat is een voorwaarde voor inschrijving in het register van Stichting VastgoedCert (stichting voor certificatie en registratie van makelaars-taxateurs). Voor meer informatie zie de website van VastgoedCert..
  4. Certificering van e-adviseurs (KING) wij certificeren gemeentelijke automatiseringsconsultants (e-adviseurs) in samenwerking met KING (Kwaliteitinstituut Nederlandse Gemeenten). Voor meer informatie zie de website van KING.
  5. Kathodische Bescherming
    Een college van KB-deskundigen uit de branche heeft in samenwerking met Kiwa Training en DEKRA een opleidings- en certificatieprogramma ontwikkeld. DEKRA certificeert de volgende deskundigheidniveaus: KB Surveyor, KB Specialist en KB Expert. Voor meer informatie over de trainingen verwijzen we u naar de website van Kiwa Training www.kiwatraining.nl.
  6. Certificering van directiechauffeurs
    DEKRA certificeert directiechauffeurs in samenwerking met BRUSECO, internationaal opleider voor directiechauffeurs. Hierbij wordt de rijvaardigheid en professionele beroepshouding getoetst onder diverse omstandigheden. DEKRA neemt de examens af en beheert een internationaal register. Daarnaast geven wij het   certificaat uit in diverse Europese landen. Voor meer informatie over deze opleidingen verwijzen we u door naar de website van BRUSECO.

Onze werkwijze
DEKRA certificeert persoonlijke vakbekwaamheid volgens door de betreffende branche vastgestelde eisen. Als onafhankelijke en deskundige derde houden wij toezicht op examens, o.a. door middel van het beheren en onderhouden van het certificatieschema, het bijwonen van examens en examen commissie vergaderingen en het toetsen op de inhoud van examens. Alle door ons uitgegeven persoonscertificaten zijn conform de wereldwijd erkende norm ISO 17024.

Wilt u meer informatie over (de status van) een door DEKRA uitgegeven personencertificaat, klik dan hier