Accreditaties

U bent hier

 • DEKRA vindt het belangrijk dat ook onafhankelijke derden erkennen dat wij op een correcte en verantwoordelijke manier omgaan met de certificatie tegen de normen. Wij zien dit als een extra bevestiging voor onze klanten van de kwaliteit en het vakmanschap waarmee wij audits uitvoeren en waarmee we het certificatietraject ondersteunen. Om dit aan te tonen vragen organisaties, zoals DEKRA, een accreditatie aan. In een accreditatietraject wordt gekeken hoe DEKRA haar werkzaamheden uitvoert. In Nederland ziet de Raad voor Accreditatie (RvA) toe op accreditaties voor certificatie-instellingen.

 • Overzicht van alle DEKRA Audit (Nederland) accreditaties

  Voor een actueel overzicht van onze accreditaties verwijzen wij u naar www.rva.nl

  Accreditatie ISO 17021: certificaat C013 en scope

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • ISO 20000-1
  • ISO 27001
  • ISO 45001
  • VGM Checklist Aannemers (VCA)
  • VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU)
  • Criteria voor Bedrijfsvoering van Amusementscentra
  • SCIOS certificatieregeling
  • CO2 Prestatieladder
  • HKZ-certificatie kwaliteitsmanagementsystemen
  • HKZ-certificatie voor kleine organisaties
  • NEN-EN 15224 Zorg en welzijn – Kwaliteitsmanagementsystemen
  • NEN 7510-1 Medische informatica – Informatiebeveiliging in de zorg


  Accreditatie ISO 17065: certificaat C001 en scope
  • Better Biomass NTA 8080-1 en NTA 8080-2 duurzaam geproduceerde biomassa voor bio-energie en biobased producten
  • BRL 9500 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-, respectievelijk het NL-EPBD®- procescertificaat voor EnergiePrestatieAdvisering
  • CCV Certificatieschema Brandmeldinstallaties (BMI)
  • CCV Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI)
  • BRL 100 Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen
  • BRL 6000-21:2019 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor het Ontwerpen Installeren van Energiesystemen en het Beheren van Bodemenergiesystemen

  Accreditatie ISO 17020 type A: certificaat I084 en scope
  • Verificatie dubbeltelling betere biobrandstoffen
  • Inboekverificatie op een accijnsgoederenplaats (AGP), geregistreerd geadresseerde (GG) of een importeur
  • Inboekverificatie bij een leverancier van elektriciteit aan wegvoertuigen in Nederland
  • Inboekverificatie bij een leverancier van gasvormige biobrandstof aan vervoer in Nederland
  • Inspectie van taxi ondernemingen (TX Keur)

DEKRA is lid van diverse brancheorganisaties