Safety Culture Ladder

Hoe veilig wilt u werken?

U bent hier

 • Safety Culture Ladder

  Hoe veilig wilt u werken?

  Een veilige werkomgeving is van levensbelang. Het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen van medewerkers speelt daarin een belangrijke rol. Met de Safety Culture Ladder – ook wel Veiligheidsladder genoemd - meet u het veiligheidsbewustzijn van uw eigen medewerkers of van de aannemers of leveranciers van uw organisatie. De uitkomst van de meting stelt u in staat om bewust werk te maken van het verbeteren van veiligheidsbewustzijn en -gedrag onder uw medewerkers.

  De Safety Culture Ladder telt vijf treden:

  5. Vooruitstrevend – Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.
  4. Proactief – Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continue verbeterd.
  3. Berekenend – Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.
  2. Reactief – Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.
  1. Pathologisch – “Wat niet weet, wat niet deert.”

  Organisaties kunnen opklimmen van trede 1 tot trede 5. Hoe veiliger een bedrijf werkt, hoe hoger de positie op de ladder. Naast het waarborgen van de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, laat u met uw positie op de Safety Culture Ladder uw klanten zien dat veiligheid in uw organisatie echt telt.

  Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). De invoering gebeurt stapsgewijs. Trede 2 is vanaf 2022 vereist, trede 3 vanaf 2024.

 • Trends en ontwikkelingen

  icoon overnames

  NEN heeft beheer over Safety Culture Ladder overgenomen

  Na de ontwikkeling van de Safety Culture Ladder door ProRail voor veiligheid op het spoor bleek dat deze ook relevant is voor andere organisaties. Sinds 1 juli 2016 heeft NEN deze norm daarom overgenomen.

  icoon internationaal

  Safety Culture Ladder breidt internationaal uit

  Na vele audits door DEKRA in Nederland zijn de eerste trajecten in Duitsland inmiddels doorlopen. Ook vanuit Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk is er veel interesse. DEKRA Nederland is de sturende kracht in de internationale verspreiding van de Safety Culture Ladder.

  icoon wereldwijd

  Wij zijn de wereldwijde partner voor een veilige wereld

  Veiligheid is de kern van onze organisatie. Elke dag werken ruim 43.000 medewerkers wereldwijd aan het veiliger maken van onze leefomgeving.

 • Doel van de Safety Culture Ladder

  Het doel van de Safety Culture Ladder is het veiligheidsbewustzijn en veilig handelen te bevorderen. Er zitten grote voordelen aan werken met de Safety Culture Ladder:

  • In een veilige werkomgeving vallen medewerkers minder snel uit door ongevallen of (langdurige) ziekte
  • U kunt aan uw leveranciers, klanten en andere stakeholders laten zien dat u veilig werkt
  • Als u kunt aantonen dat u veilig werkt, heeft u een grotere kans om aanbestedingen te winnen

  De auditoren van DEKRA hebben veel kennis en ervaring met de Safety Culture Ladder. Onze experts voeren zowel op de Nederlandse als de Duitse markt audits uit voor grote organisaties, maar zeker ook voor het MKB. Om de efficiëntie te bevorderen, heeft u één aanspreekpunt binnen DEKRA. U kunt bij ons ook terecht voor andere audits. Hierdoor wordt uw investering zo efficiënt mogelijk ingezet.

 • Safety Culture Ladder certificering

  De Safety Culture Ladder certificering is in zijn geheel zeer geschikt voor hoog risico vakgebieden. Maar deze dienst is beschikbaar voor alle organisaties die willen laten zien dat veiligheid bij hen voorop staat. Bent u leverancier van een organisatie die met de Safety Culture Ladder werkt? Dan is het voor deze organisatie essentieel dat de Safety Culture Ladder in de gehele keten wordt toegepast. U kunt door certificering laten zien dat uw bedrijf klaar is voor de samenwerking.

  Safety Culture Ladder (SCL) Original

  Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd. De SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

  Safety Culture Ladder (SCL)

  Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%. SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

  Safety Culture Ladder (SCL) Light

  Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.

  Approved Self Assessment

  De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. Als certificerende instelling controleert DEKRA enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie.

  Safety Culture Ladder certificering

  De Safety Culture Ladder certificering is in zijn geheel zeer geschikt voor hoog risico vakgebieden. Maar deze dienst is beschikbaar voor alle organisaties die willen laten zien dat veiligheid bij hen voorop staat. Bent u leverancier van een organisatie die met de Safety Culture Ladder werkt? Dan is het voor deze organisatie essentieel dat de Safety Culture Ladder in de gehele keten wordt toegepast. U kunt door certificering laten zien dat uw bedrijf klaar is voor de samenwerking.

  Safety Culture Ladder (SCL) Original

  Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd. De SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

  Safety Culture Ladder (SCL)

  Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%. SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

  Safety Culture Ladder (SCL) Light

  Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats. SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.

  Approved Self Assessment

  De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. Als certificerende instelling controleert DEKRA enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd. Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie.


 • Neem gerust contact op:

 • Patrick Brom contactpersoon afbeelding
  Contactpersoon

  Patrick Brom

  Sales- & Accountmanager
  Telefoon
  +31 88 96 83984
 • Contactpersoon

  Christiaan de Wind

  Sales- & Accountmanager Installatie
  Telefoon
  + 31 88 96 83459
 • Placeholder
  Contactpersoon

  Kevin Klijn

  Sales- & Accountmanager Installatie
  Telefoon
  +31889683226
 • Customer case

  Innovatie in veiligheid zit ook in kleine dingen

  Inrail, onderdeel van The Professionals Group en gevestigd in Roosendaal, is actief op het gebied van werkplekbeveiliging. Om hun focus op veiligheid aantoonbaar te maken, kwam Inrail naar DEKRA voor certificatie volgens de Safety Culture Ladder.

  Lees meer

 • Nieuws en blogs

   

  ViA
  25.10.2021
  Safety Culture Ladder
  Croonwolter&dros
  09.08.2021
  Safety Culture Ladder
 • DEKRA

  Hoe wij werken

  Wilt u weten hoe onze procedure voor de certificatie van managementsystemen in elkaar steekt? 

  Lees hier meer over onze werkwijze

 • Hoe creëert u een Culture of Care?

  Als u geeft om de plek waar u werkt en om de apparatuur waarmee u werkt, zorgt u al voor een veilige werkomgeving. Als er binnen uw organisatie aandacht en zorg voor veiligheid is, zal de uitkomst een positieve veiligheidscultuur zijn. Bestaat er een Culture of Care binnen uw organisatie?

  Naar de enquête