NTA 8009

Beheers veiligheidsrisico's voor uw cliënten of patiënten: NTA 8009 & HKZ Cliënt- en Patiëntveiligheid

U bent hier

 • Cliënt- en patiëntveiligheid zit in het hart van iedere zorgorganisatie

  Iedereen komt in zijn leven in aanraking met zorg. Daardoor is de veiligheid van patiënten en cliënten een onderwerp dat ons bijna allemaal raakt. De patiënt staat steeds meer centraal in de zorg en de toenemende digitalisering, zoals met het elektronisch patiëntendossier (EPD), zorgt daarbij voor grote veranderingen. Met het inrichten van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) laat u zien dat u risico’s voor cliënten en patiënten in deze veranderende sector wilt (blijven) verkleinen.

  Een goed werkend systeem is erop gericht om ongelukken en problemen te voorkomen en, mochten ze voorkomen, de schade te beperken. Een VMS bestaat uit een risico-inventarisatie, een proces voor het veilig melden van incidenten, een methode voor incidentenanalyse en de implementatie van verbetermanagement. Er zijn twee verschillende systemen die u hiervoor kunt gebruiken: NTA 8009 en HKZ Cliënt- en Patiëntveiligheid. Welke u ook kiest, DEKRA geeft een onafhankelijk oordeel, waarmee u verder kunt.

 • Waarom DEKRA?

  icoon ervaren

  Auditoren met ervaring

  DEKRA zet alleen auditoren in die ruime ervaring hebben in de zorgsector.

  icoon scholing

  Specifieke scholing

  Alle DEKRA auditoren hebben specifieke scholing voor patiëntveiligheidsmanagement ontvangen.

  icoon zorgsector

  Ervaren in de zorgsector

  DEKRA is sinds 1996 actief in de zorgsector.

 • Er wordt van instellingen verwacht dat ze actief werken aan het vergroten van de veiligheid van de mensen aan wie ze zorg verlenen. Niet alleen uw patiënten verwachten dat, maar ook een externe partijen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Onze auditoren hebben veel ervaring in de zorgsector. Zij toetsen uw systeem op deskundige wijze om te beoordelen of door uw systeem de veiligheid geborgd wordt. Hierdoor weet u waar u staat en op welke punten u nog verbetering aan kunt brengen.

  Samen met onze accountmanagers zorgen onze auditors ervoor dat uw organisatie op een correcte en snelle wijze het certificatietraject kunt doorlopen. De auditor interviewt medewerkers uit verschillende lagen in uw organisatie om te beoordelen of het systeem ook in de praktijk goed werkt. 

 • Veiligheidsmanagementsystemen

  HKZ Cliënt en Patiëntveiligheid

  Met een certificaat HKZ Cliënt en Patiëntveiligheid voldoet u aan de eisen uit NTA 8009. Door de structuur van deze norm is deze eenvoudig te integreren met andere HKZ normen. Er hoeft geen aanvullende inspectie meer plaats te vinden voor NTA 8009 wanneer u voldoet aan de HKZ-norm.

  HKZ
  HKZ biedt veiligheids – en kwaliteitsnormen. Bij de HKZ-veiligheidsschema’s ligt de focus op de veiligheid van patiënten en cliënten. Er worden eisen gesteld aan de voorbeeldrol van de directie en Veilig Melden in het kader van de veiligheidscultuur. Alle kwaliteitsnormen omvatten de eisen uit ISO 9001 Iedere branche heeft een eigen set normen, waaraan moet worden voldoen. Het harmonisatiemodel wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt. Lees hier meer over op de HKZ pagina.

  NTA 8009

  In NTA 8009 zijn de basiselementen voor dit zorgsysteem vastgelegd voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Tijdens een audit voor NTA 8009 wordt uw VMS grondig geanalyseerd. Door dit traject groeit in uw hele organisatie het bewustzijn van de veiligheid van uw cliënten of patiënten. Door deze bewustwording en de gestructureerde manier waarop u uw VMS inricht, worden de veiligheidsrisico's voor hen kleiner. Daarmee laat u ook aan anderen zien, zoals de IGZJ, dat u proactief en gestructureerd aan cliënt- en patiëntveiligheid werkt.

  Veiligheidsmanagementsystemen

  HKZ Cliënt en Patiëntveiligheid

  Met een certificaat HKZ Cliënt en Patiëntveiligheid voldoet u aan de eisen uit NTA 8009. Door de structuur van deze norm is deze eenvoudig te integreren met andere HKZ normen. Er hoeft geen aanvullende inspectie meer plaats te vinden voor NTA 8009 wanneer u voldoet aan de HKZ-norm.

  HKZ
  HKZ biedt veiligheids – en kwaliteitsnormen. Bij de HKZ-veiligheidsschema’s ligt de focus op de veiligheid van patiënten en cliënten. Er worden eisen gesteld aan de voorbeeldrol van de directie en Veilig Melden in het kader van de veiligheidscultuur. Alle kwaliteitsnormen omvatten de eisen uit ISO 9001 Iedere branche heeft een eigen set normen, waaraan moet worden voldoen. Het harmonisatiemodel wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt. Lees hier meer over op de HKZ pagina.

  NTA 8009

  In NTA 8009 zijn de basiselementen voor dit zorgsysteem vastgelegd voor een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Tijdens een audit voor NTA 8009 wordt uw VMS grondig geanalyseerd. Door dit traject groeit in uw hele organisatie het bewustzijn van de veiligheid van uw cliënten of patiënten. Door deze bewustwording en de gestructureerde manier waarop u uw VMS inricht, worden de veiligheidsrisico's voor hen kleiner. Daarmee laat u ook aan anderen zien, zoals de IGZJ, dat u proactief en gestructureerd aan cliënt- en patiëntveiligheid werkt.

Harriëtte van der Sar
Contactpersoon

Harriëtte van der Sar

Accountmanager Zorg
Telefoon
+31 88 96 83441
 • GERELATEERDE NORMEN

  HKZ

  HKZ
  Gerelateerde normen

  NEN-EN 15224

  NEN-EN 15224
  Gerelateerde normen

  Veiligheidsladder

  Veiligheidsladder
  GERELATEERDE NORMEN

  Wie aan de top staat, laat dat graag zien: NEN 7510 certificering

  NEN 7510 certificering
 • Over DEKRA

  Onze visie

  Wij beoordelen hoe u de risico's in uw organisatie beheerst, waardoor u veiliger en bewuster kunt werken. DEKRA werkt wereldwijd elke dag aan het vergroten van veiligheid: in het verkeer, op het werk en thuis.

  Lees meer over onze visie
 • DEKRA

  Hoe wij werken

  Wilt u weten hoe onze procedure voor de certificatie van managementsystemen in elkaar steekt? 

  Lees hier meer over onze werkwijze