NEN 7510

Het beschermen van gegevens van patiënten en cliënten wordt steeds belangrijker

U bent hier

 • Aantoonbaar veilig omgaan met informatie in de zorg met NEN 7510

  Uw organisatie heeft dagelijks te maken met informatie van patiënten en cliënten. Zij verwachten erop te kunnen vertrouwen dat deze informatie verantwoordelijk en veilig wordt behandeld. In de Nederlandse wet is vastgelegd dat zorginstellingen aantoonbaar moeten voldoen aan de eisen van NEN 7510 om dit te borgen. Dit is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg, gebaseerd op de internationale standaard ISO 27001.

  Werken volgens NEN 7510 gaat verder dan de inrichting van uw ICT-systemen. Er wordt gekeken naar alle vormen van informatieafhandeling in de organisatie. Er ligt veel nadruk op het menselijk handelen. Hoe verantwoordelijk gaan u en uw medewerkers om met vertrouwelijke gegevens? U kunt aantoonbaar maken dat u hier correct mee omgaat door certificatie tegen NEN 7510.

 • NEN 7510 Feiten

  icoon gecertificeerd

  Geaccrediteerd voor NEN 7510

  Sinds mei 2017 zijn wij voor NEN 7510 geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). Dat houdt in dat de RvA heeft bevestigd dat wij onze audits onafhankelijk en met competente auditoren uitvoeren.

  icoon gratis

  Gratis norm NEN 7510

  De norm NEN 7510 is gratis beschikbaar: Door een samenwerking tussen NEN en het ministerie is deze norm gratis te downloaden

  icoon ervaren

  Meer dan 20 jaar ervaring

  DEKRA werkt al sinds 1995 aan audits in de zorg. In meer dan 20 jaar hebben we certificatietrajecten, zoals HKZ certificeringen en andere diensten, voor duizenden organisaties verzorgd.

 • Certificering

  Certificering is één van de mogelijkheden om te onderbouwen dat u voldoet aan de norm. Een optie die verder gaat dan kijken naar de eisen en maatregelen. In tegenstelling tot bij een IT-audit, wordt er bij een NEN 7510 certificering gekeken naar het volledige informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) en hoe dit in de praktijk effectief werkt. Door met DEKRA te werken, maakt u een duidelijke keuze voor een traject waarin de nadruk ligt op het realiseren en verbeteren praktisch werkend ISMS voor de lange termijn.

  Onze ervaren auditoren toetsen uw managementsysteem onafhankelijk. Zij interviewen  verschillende medewerkers in alle lagen van uw organisatie. Daardoor krijgen ze een volledig beeld van de informatiestromen- en borging. Met een procesgerichte aanpak wordt uw organisatie beoordeeld tegen NEN 7510 en wordt beoordeeld waar u nog kunt verbeteren zodat u bewuster en veiliger kunt werken. Bij DEKRA staat veiligheid op nummer één. Elke dag werken we wereldwijd aan het vergroten van veiligheid: thuis, onderweg en op het werk.

  Lees hier meer over onze werkwijze


 • Neem gerust contact op:

Harriëtte van der Sar
Contactpersoon

Harriëtte van der Sar

Accountmanager Zorg
Telefoon
+31 88 96 83441