NEN 7510

NEN 7510: informatiebeveiliging in de zorg

Verhoog het bewustzijn van uw organisatie

De NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging binnen de zorg. Informatiebeveiliging betekent ‘het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie ten behoeve van verantwoorde zorg voor patiënten’. NEN 7510 biedt handvatten voor het inrichten van adequate ICT-systemen, en geeft richting aan de organisatie, het menselijk handelen.

Gecombineerd auditen is mogelijk

DEKRA biedt gecombineerde audits aan. Hierdoor bespaart u tijd en geld. Onze deskundige, gekwalificeerde auditors hebben ruime ervaring in de zorg en op het gebied van informatiebeveiliging (NEN 7510 of ISO 27001).

NEN 7510 voor niet-zorginstellingen
Voor toeleveranciers zoals IT-bedrijven is het ook mogelijk gecertificeerd te worden conform NEN 7510. Uitgangspunt is dat het gaat om het verwerken van patiëntengegevens zoals beschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Neem contact met ons op als u wilt weten of dit voor uw organisatie van toepassing is. Certificering volgens NEN 7510 door DEKRA biedt u de volgende voordelen:
 

  • Het certificaat is het bewijs aan zorgverzekeraars en patiënten dat u veilig en verantwoord met gegevens van patiënten omgaat.
  • U krijgt een praktisch kader om uw informatiebeveiligingssysteem in te richten volgens de wettelijke eisen rond het elektronisch patiëntendossier (EPD).
  • NEN 7510 audits zijn eenvoudig te combineren met certificeringen voor andere normen, zoals HKZ, ISO 9001 of ISO 14001. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

Interne auditoropleiding voor informatiebeveiliging
Tevens start DEKRA (bij voldoende belangstelling) een interne auditoropleiding voor informatiebeveiliging. Uw interesse hiervoor kunt u kenbaar maken bij DEKRA expert Henry Dwars, telefoonnummer: 088 96 83458