U bent hier

05.09.2017
| Blog
| Bouw & Installatie

Moet ik straks een keurmerk hebben voor een aanbesteding?

Bouwwerken en installaties mogen geen gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van gebruikers en bewoners. De regelgeving over dit onderwerp is continu in beweging. Zo ging de Tweede Kamer begin dit jaar akkoord met het wetsvoorstel over kwaliteitsborging in de bouw. De consument krijgt als opdrachtgever in de bouw een sterkere positie. Zo krijgen opdrachtgevers onder andere betere bescherming als na oplevering blijkt dat er gebreken worden ontdekt.

Bouw

Op het moment ligt er in de Tweede Kamer een voorstel dat ingaat op hoe private partijen methoden kunnen ontwikkelen om kwaliteitsbewaking in de installatie beter te monitoren. Ook wordt er gepraat over de mogelijkheid om een onafhankelijke publieke toelatingsorganisatie toezicht te laten houden op de voorgestelde methoden voor kwaliteitsbewaking. De manier waarop vergunningen verleend worden in de installatie en bouw en de manier van toezicht kunnen daarmee wezenlijk anders worden.

Dat heeft zo zijn gevolgen voor het samenstellen van het dossier voor de vergunningverlener. De kans is groot dat private partijen het zekere voor het onzekere zullen nemen en geaccrediteerde keurmerken voor diverse bouwdisciplines toe gaan voegen aan het dossier.

Voldoen aan de normen wordt daarmee straks een eis. Het is reëel te verwachten dat een erkend keurmerk leidend wordt in het verlenen van een vergunning door de gemeente. Op de lange termijn kan dit ertoe leiden dat zelfs het bouwen van een carport een technisch gerelateerd keurmerk gaat vereisen, zowel voor de installateur als voor de aannemer.

Het nieuwe stelsel wordt waarschijnlijk medio 2018 ingevoerd. De toepassing van de nieuwe werkwijze gaat waarschijnlijk zowel gelden voor de installatie en bouw van woningen en eenvoudige bouwwerken als voor meer complexe bouwwerken. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte.

Gerelateerde berichten