Milieuzorg

Milieuzorg

Naarmate de wereld steeds sneller verandert, ontstaan er enorme uitdagingen op het gebied van klimaatbescherming, huisvesting, gezondheid, voeding, mobiliteit en demografie. De vraag hierbij is hoe duurzaamheid kan worden bereikt door een dusdanig evenwicht in de verschillende activiteiten te bewerkstelligen. Op die wijze, dat maximale opbrengsten worden gegenereerd, energiekosten worden beheerst, kritieke componenten tegen corrosie en fouling worden beschermd en op een kosteneffectieve manier kan worden voldaan aan de milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. DEKRA kan u hierbij helpen.

DEKRA werkt op het vlak van onderzoeksprojecten nauw samen met nutsbedrijven, bijvoorbeeld in projecten gericht op energiebesparing en hernieuwbare energie. Om echter te waarborgen dat uw centrales en processen volgens de allerhoogste veiligheidsniveaus functioneren - en toereikende milieubewustheid aan de dag leggen - zijn effectieve apparatuur en gezonde werkpraktijken van essentieel belang.
 

Management systeem Certificering


Toetsen en certificeren van kwaliteits-, arbo en milieuzorgsystemen

Product Testen & Certificering


Inspecteren, testen en certificeren van elektrotechnische producten en componenten

Training & Personen Certificering


Certificeren van personen & (incompany) training, seminars en workshops