Auditen en certificeren van managementsystemen

Auditen en certificeren van managementsystemen

Met effectief management ligt de wereld aan uw voeten

DEKRA heeft uitgebreide expertise in het toetsen en certificeren van kwaliteits-, arbo-, en milieuzorgsystemen tegen internationale of lokale normen. Wij zijn continu bezig met het ontwikkelen van aanvullende diensten voor bestaande én nieuwe doelgroepen. Voorbeelden hiervan zijn certificering van energiemanagement, duurzame biobrandstoffen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en zogenaamde ‘green building’ concepten. Onze expertise zetten we graag in bij het ontwikkelen van beoordelingsschema's die zijn afgestemd op vraagstukken die ú van belang vindt voor uw bedrijf.

Naast een uitgebreid dienstenpakket voor multinationale klanten, blijven we sterk gericht op de diensten die we aan lokale klanten bieden vanuit onze nationale vestigingen. Uiteindelijk zijn het onze ervaring met en kennis van nationale regelgeving en certificatieschema's die de hoekstenen vormen van onze certificatiediensten.  Wij bieden deze diensten aan in de volgende aandachtsgebieden: