defaultTitle

Kwaliteitsnorm inspecties

Militaire norm 105E (ISO 2859, ANSI/Asqc Z1.4)

Onze auditor hanteert de meest voorkomende internationale norm, de militaire norm MIL STD 105E (gelijkwaardig aan de ISO 2859) voor inspectiedoeleinden.

Volgens deze norm wordt een aantal attributen voor een bepaalde partijgrootte steekproefsgewijs gecontroleerd op aanvaardbaar kwaliteitsniveau. Een inspectieplan omvat de steekproefgrootte (n), de criteria van aanvaarding (c) en de criteria van verwerping (r). De enkelvoudige steekproefmethode met gebruik van deze parameters verloopt als volgt: neem een willekeurig monster van n producten uit de partij. Tel het aantal niet-conforme artikelen binnen het monster (of het aantal non-conformiteiten indien meer dan één non-conformiteit per artikel kan voorkomen). Als het aantal niet-conforme artikelen c of minder is, wordt de complete partij aanvaard. Als het aantal r of meer is, wordt de partij verworpen. In de meeste gevallen geldt r = c+1.
 

Het inspectieniveau bepaalt de relatie tussen de partijomvang en de steekproefomvang. Niveaus I, II en III zijn algemene inspectieniveaus. Niveau II geldt als normaal. 

  • Niveau I vereist ongeveer de helft van de inspectie van niveau II en wordt gebruikt wanneer de steekproefkosten moeten worden beperkt of een lager onderscheidend niveau (of vermogen) aanvaardbaar is. 
  • Niveau III vergt ongeveer twee keer zoveel inspectie-inspanning als niveau II en wordt gebruikt wanneer een hoger onderscheidend niveau (of vermogen) vereist is.

De vier inspectieniveaus S-1, S-2, S-3, S-4 maken gebruik van zeer kleine monsters en moeten worden gebruikt wanneer een kleine steekproefomvang gewenst is en grote steekproefrisico's aanvaardbaar zijn. Het aanvaardbare kwaliteitsniveau (AQL) wordt over het algemeen bepaald door de instantie die verantwoordelijk is voor de steekproef. Voor verschillende soorten defecten kunnen verschillende AQL's worden bepaald. Voor grote defecten wordt doorgaans een AQL van 2,5% gehanteerd, voor kleine defecten 4%.
 
Het leveranciersrisico ligt in het risico dat een hoogwaardige partij (volgens de AQL) wordt verworpen. Het consumentenrisico is het risico dat een partij van lage kwaliteit wordt aanvaard. De steekproeftabel is gebaseerd op een homogene partij producten en de aanname is dat de partij op één enkele productielocatie is gefabriceerd. Indien de partij uit producten bestaat die afkomstig zijn uit verschillende productielocaties, zal dit van invloed zijn op de homogene kwaliteit van het te inspecteren monster. Het is van belang te begrijpen dat de AQL-steekproefmethode geen garantie biedt dat de producten 100% vrij van defecten zijn. Dé manier om 100% defectvrije producten te leveren, is een voortdurende verbetering van de fabrieksprocessen.

CONTACT
DEKRA
Product testen & certificeren
products.global@dekra.com
T +31 88 96 83560