ISO 20000-1

ISO 20000-1 certificering

Laat DEKRA u helpen de kwaliteit van uw IT-dienstverlening te bewijzen

DEKRA biedt een ruime verscheidenheid aan toetsings-en beoordelingsservices met betrekking tot de naleving aan de nieuwe IT-servicebeheernorm ISO 20000-1. Deze norm is van toepassing op kleine tot (middel)grote organisaties die IT-dienstverlening bieden, en dan met name die organisaties die dergelijke diensten willen toetsen.

Een uiterst belangrijk aspect is dat het door ISO 20000-1 mogelijk is een onafhankelijke verificatie uit te laten voeren door een externe auditor die erkend is door het "IT Service Management Forum (itSMF)", een internationaal forum voor professionals betrokken bij IT-servicebeheer. DEKRA is door het itSMF en de Nederlandse Raad voor Accreditatie erkend als bevoegde instelling voor het leveren van een geaccrediteerde certificatie. Naast certificering bieden we een uitgebreide serie ondersteunende diensten, waaronder pre-certificering (waarbij uw huidige managementsysteem wordt vergeleken met de vereisten volgens de norm). 

We bieden een flexibele reeks aan diensten variërend van een op zichzelfstaande ISO 20000-1 audit tot een geïntegreerde beoordeling waarbij ISO 9001 en ISO 27001 worden meegenomen.

terug naar home