ISO 14001

Certificering volgens ISO 14001

Met DEKRA geeft u een groen signaal af

Milieubewuste bedrijfsvoering is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In veel sectoren vereisen klanten – en overheidsinstanties – een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Betrokken partijen verwachten daarnaast steeds meer dat bedrijven en andere organisaties zich commiteren aan het duurzaamheidsprincipe.

Een ISO 14001-certificaat van DEKRA toont aan dat uw organisatie op basis van internationaal erkende milieustandaarden te werk gaat. Het groene symbool staat voor een verantwoorde omgang met natuurlijke bronnen, een efficiënter energie- en grondstoffenverbruik, minimale verspilling, selectieve risicobeperking en een aantoonbare inzet voor continue verbetering. Wanneer wij in Nederland ISO 14001-certificaties uitvoeren, gebruiken we het certificatieschema van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM), dat in nauwe samenspraak met de Raad voor Accreditatie is opgesteld. Dit certificatieschema bevat onder andere de ‘spelregels’ voor het certificeren van milieumanagementsystemen. 

Deze inzet loont, en niet alleen qua bedrijfsimago. Meer efficiency houdt automatisch een lager verbruik en teruggebrachte milieukosten in. Bovendien maakt een ISO 14001 certificaat van DEKRA de omgang met de autoriteiten eenvoudiger, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van milieuvergunningen.

Nieuwe versie
In 2015 zal er een nieuwe versie van ISO 14001 worden gepubliceerd. De ISO 14001:2015 norm krijgt een nieuwe 'High Level' structuur (HLS), die straks in alle nieuwe normen voor managementsystemen wordt opgenomen. De nieuwe HLS vergemakkelijkt in het bijzonder het implementeren van een geïntegreerd managementsysteem. Ook wanneer uw organisatie besluit het managementsysteem uit te breiden, is dit voor u makkelijker te realiseren. Uiteraard verzorgt DEKRA uitgebreide normkennis trainingen om u voor te bereiden op de nieuwe norm. Meer informatie hierover is te vinden op http://www.dekra-certification.nl/nl/training-kam 

Waarom DEKRA
Als certificeringsinstantie met een zeer hoog aangeschreven reputatie, worden onze certificeringen wereldwijd erkend. Of u nu fabrikant of dienstverlener bent, onze ervaren milieu-auditors nemen vanaf het allereerste begin de unieke aspecten van uw processen en uw organisatie mee in hun overwegingen.

Met meer dan acht decennia aan ervaring op het gebied van onafhankelijke inspecties en certificeringen, hebben we vestigingen en vertegenwoordigingen over de hele wereld. Onze procedures zijn vrijwel overal gelijk. Onze auditors zijn op de hoogte van uw plaatselijke situatie, uw werkterrein, en de uitdagingen waar u voor staat, en spreken bovendien uw taal. We gaan nauwkeurig, flexibel en volledig onafhankelijk te werk.

U kunt overwegen de certificering voor ISO 14001 te combineren met de certificering voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), OHSAS 18001 (arbo) of ISO 20000 (IT-Management).