U bent hier

16.04.2019
| News
| IT, ISO

ISO 20000-1:2018 – De nieuwe norm voor Service Management

In 2018 is er een nieuwe versie gepubliceerd van ISO 20000-1.

ISO 20000

Deze norm specificeert de eisen voor het opzetten, implementeren en (continu) verbeteren van een Service Management Systeem (SMS). Een SMS wordt ingericht als basis voor de ondersteuning van het plannen, ontwerpen, implementeren, opleveren en verbeteren van diensten om daarmee te voldoen aan de eisen vanuit alle stakeholders en om waarde te kunnen toevoegen voor klanten en eindgebruikers.

De norm is toepasbaar op IT organisaties, maar ook op andere organisaties die een dergelijk systeem willen inrichten. In de nieuwe versie zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd t.o.v. de oude normversie. Dit zijn de meest prominente:

  • De nieuwe norm is ingericht op basis van de MSS structuur. Als gevolg daarvan zijn nieuwe eisen toegevoegd over onder meer risicomanagement en de context van de organisatie. Ook is de norm hierdoor makkelijker te combineren met andere ISO-normen waarin dezelfde structuur wordt toepast
  • Er ligt minder nadruk op documenteren, plannen, procedures en beleidsdocumenten
  • Er zijn een aantal processen toegevoegd, zoals Asset Management, Demand Management, Service Delivery
  • Er zijn een aantal processen uitgesplitst die voorheen gecombineerd waren: Incident Management and Service Request Management; Service Continuity Management en Availability Management; Service Level Management en Service Catalogue Management.

Gerelateerd nieuws