U bent hier

02.07.2020
| News
| BRL6000-25

Ingang nieuwe gasketelwet uitgesteld

In 2019 hebben de Tweede en Eerste Kamer positief gestemd over de aanname van een nieuwe wet die stelt dat monteurs die aan cv-ketels sleutelen, gediplomeerd moeten zijn. Daarbij moeten installatiebedrijven gecertificeerd zijn volgens BRL6000-25. Aanleiding voor de nieuwe wet is het Koolmonoxide-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015, waarin geconcludeerd wordt dat bestaande kwaliteitsregelingen de veiligheid van woningbezitters niet voldoende borgen.

Ketelwet

Ingangsdatum niet bekend

De nieuwe wet zou per 1 juli ingaan, maar dat wordt nu uitgesteld. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is nog in afwachting van advies van de Raad van State over de wijziging van het Bouwbesluit. Daarnaast kost het volgens het ministerie veel tijd om alle reacties uit de markt te verwerken.
Een nieuwe datum voor de ingang van de wet is nog niet vastgesteld. Het is de vierde keer dat de wet wordt uitgesteld, waardoor anderhalf jaar vertraging is opgelopen. De wet gaat er echter wel een keer komen. Nadat de wet van kracht wordt, hebben bedrijven nog 18 maanden de tijd om aan alle regels te voldoen.

Waar moet u straks aan voldoen?

Alle installatiemonteurs en onderhoudsmonteurs moeten als de wet van kracht is gediplomeerd zijn om werkzaamheden aan gasinstallaties uit te mogen voeren. Hiertoe volgen zij een opleiding om een Bewijs van Vakmanschap te behalen. Installatiebedrijven moeten straks gecertificeerd zijn volgens BRL6000-25. Voorwaarde voor certificering is dat alle monteurs die bij u werkzaam zijn een Bewijs van Vakmanschap behaald hebben. 18 maanden na inwerkingtreding van de wet is het strafbaar om installatiewerk aan gasketels uit te (laten) voeren wanneer installateur en installatiebedrijf daarvoor niet gediplomeerd/gecertificeerd zijn.

Hoe bereidt u zich voor?

Het is verstandig om tijdig te starten met opleidingstrajecten, omdat van certificering pas sprake kan zijn wanneer al uw monteurs gediplomeerd zijn. Vervolgens kunt u een audit plannen waarbij getoetst wordt of voldaan wordt aan alle eisen volgens BRL6000-25. Neem contact op met een van onze specialisten voor meer informatie over de audit en het plannen ervan.

Neem voor de mogelijkheden tot certificering contact op met onze Accountmanager BRL6000-25, Christiaan de Wind via christiaan.dewind@dekra.com of +31 88 96 83459.

Gerelateerd nieuws

Ketelwet
02.07.2020
BRL6000-25