HKZ Zorg en Welzijn

U bent hier

 • Eén HKZ norm voor de hele zorg- en welzijnssector

  De HKZ-norm voor Zorg en Welzijn is een algemene norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Het is één brede HKZ-norm die geschikt is voor alle typen organisaties in de zorg- en welzijnssector. Als zorgorganisatie bent u door de wijzigingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) misschien verschillende soorten werkzaamheden aan gaan bieden. Hoe toont u dan aan dat de kwaliteit van uw zorg in orde is? De HKZ-norm Zorg en Welzijn biedt u de oplossing.

 • Leren en kwaliteit verbeteren

  Het certificatieschema HKZ Zorg en Welzijn zorgt ervoor dat u geen eindeloze beschrijvingslijstjes hoeft aan te leveren, maar gaat uit van risico’s op organisatie- en procesniveau. Dit helpt u om aan de slag te gaan met zaken die er echt toe doen. Zo komt de nadruk meer te liggen op hoe u kunt leren en verbeteren, in plaats van het maken van dikke kwaliteitshandboeken.

  Het behalen van dit certificaat biedt u een aantal voordelen:
  • Opdrachtgevers, zoals verzekeraars en de overheid vragen vaak om het HKZ-certificaat;
  • Uw medewerkers zijn in staat om te leren van fouten en klachten en continu te verbeteren;
  • U laat zien dat een onafhankelijke organisatie heeft vastgesteld dat u aan de eisen van de norm voldoet.

  In de norm zijn eisen opgenomen die aansluiten bij actuele thema’s zoals:
  • Eigen regie van de cliënt;
  • Maatwerk voor de cliënt;
  • Shared decision making;
  • Samenwerking met interne en externe ketenpartners;
  • Stakeholderanalyse;
  • Ruimte voor professionele vrijheid;
  • Veiligheidscultuur;
  • Risico-analyse op organisatie en procesniveau;
  • Relevante eisen uit de Governance Code.

 • Waarom DEKRA?

  icoon gecertificeerd

  Certificatie van HKZ normen

  DEKRA is geaccrediteerd voor het certificeren van vele HKZ-normen.

  Ervaring

  Auditoren met ervaring

  DEKRA zet alleen auditoren in die ruime ervaring hebben in de zorgsector.

  icoon zorgsector

  Ervaren in de zorgsector

  DEKRA is sinds 1996 actief in de zorgsector.

 • Meer over Certificering

  De HKZ-norm Zorg & Welzijn is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001. Dit is terug te zien in de eisen voor kwaliteitsmanagement, waarbij een stakeholderanalyse en risico’s het uitgangspunt voor het beleid zijn. De norm is opgesteld in een heldere taal en bevat hedendaagse thema’s. Denk aan de eigen regie van de cliënt, aandacht voor het sociale netwerk, ruimte voor professionele vrijheid, veiligheidscultuur en relevante eisen uit de Governance Code Zorg.

  Deze norm wordt niet onder accreditatie van de RvA getoetst en staat onder toezicht van NEN. Ook is er voor deze norm een certificatieregelement met mogelijkheden voor een aangepaste auditcyclus.


 • Neem gerust contact op:

Harriëtte van der Sar
Contactpersoon

Harriëtte van der Sar

Sales- & Accountmanager Zorg
Telefoon
+31 88 96 83441