HIQURE

HIQURE

Herstel volgens fabrieksstandaarden

De HIQURE norm is toegespitst op het repareren van structurele schades conform de fabrieksstandaarden. Autofabrikanten hebben de reparatiestandaarden namelijk zo ontwikkeld, dat de auto na herstelwerkzaamheden weer even veilig en sterk is als daarvoor. Door herstelbedrijven te toetsen op hun bekwaamheid in deze context, levert de HIQURE norm zowel consumenten als zakelijke opdrachtgevers de zekerheid van kwalitatieve herstelreparaties.

De HIQURE norm beoordeelt een groot aantal aspecten bij schadeherstelbedrijven, waaronder:

  • Wordt er met gekwalificeerd personeel gewerkt?
  • Wat is de kwaliteit van de gebruikte apparatuur?
  • Hoe worden dossiers aangemaakt?
  • Worden schades gerepareerd volgens fabrieksinstructies?

Schadeherstelbedrijven ontvangen na goedkeuring een HIQURE certificaat dat drie jaar geldig is. Jaarlijks vindt er aanvullend een tussentijdse controle plaats door vakkundige en ervaren auditoren.