GMP keurmerken

Voederveiligheid in de diervoedersector

GMP+, FSA, B4

De Nederlandse agrarische sector heeft wereldwijd een naam hoog te houden als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Alle schakels in de productieketens passen daarom strenge kwaliteitsprincipes toe. In Nederland treft het GMP+ maatregelen waaraan alle producenten zich moeten houden. Afzonderlijke producenten voeren in veel gevallen bovendien een eigen, aanvullend kwaliteitsbeleid. Het is voor uw bedrijf dus van belang dat deze aan verschillende keurmerken voldoet.

Voederveiligheid
Het GMP+ International heeft een speciaal kwaliteitsprogramma voor de diervoederkolom in Nederland. Centraal hierin staat de veiligheid van diervoeder. Behalve de veiligheid, is ook de nutritionele kwaliteit een belangrijk aspect van het gemeenschappelijke kwaliteitsbeleid.

GMP+ HACCP
De Nederlandse diervoedersector past hetzelfde kwaliteitsborgingssysteem toe als de internationale levensmiddelenindustrie: de borging op basis van een proactieve aanpak met HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points). De HACCP-systematiek voor risicobeheersing is toegevoegd aan de al langer bestaande kwaliteitsborgingsregeling GMP (Good Manufacturing/Managing Practice) van het productschap. Het kwaliteitsborgingsysteem GMP+ HACCP (kortweg GMP+ ) wordt uitgebouwd tot de hele keten van grondstoffenproducent tot en met transporteur en veehouder. Onafhankelijke inspecteurs controleren de naleving van de regeling.

Waarom kiezen voor certificering door DEKRA*?

  • Wij beschikken over vele jaren ervaring binnen de mobiliteitswereld. Als certificerende, inspecterende en controlerende instantie blijven wij goed op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu.
  • Door de ruime ervaring van onze auditoren binnen de mobiliteitsbranche, zijn wij als geen ander in staat de processen binnen uw bedrijf aan de normen, zoals de GMP+, te toetsen.
  • DEKRA kiest altijd voor een persoonlijke aanpak, met bijvoorbeeld één vast aanspreekpunt.

*ViaNorm vormt sinds 2013 een integraal onderdeel van DEKRA

Meer informatie? Neem contact op met onze Account Manager Transport & Logistiek, Peter de Boer via +31 88 96 83016 of certification.nl@dekra.com