Koeltechniek (F-gassen)

Certificering volgens het F-Gassenbesluit

Veiligheid, milieubewust & kwaliteit

Uw koeltechnische bedrijf doet zijn werk goed én denkt aan de wereld om ons heen. Dat wilt u ook uw klanten laten weten. Met een F-Gassencertificaat laat u zien dat u klanten een hoogwaardige kwaliteit biedt en voldoet aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen. DEKRA kan deze certificering voor u verzorgen. We begeleiden én certificeren uw koeltechnische bedrijf.

Het terugdringen van ozonafbrekende stoffen staat hoog op de Europese agenda. Om het verbruik van deze stoffen zoveel mogelijk terug te dringen, ontwikkelde de Nederlandse overheid het F-Gassenbesluit. Certificering volgens het F-Gassenbesluit is wettelijk verplicht voor alle koeltechnische bedrijven die werkzaamheden verrichten aan kleine en grote stationaire koelinstallaties en mobiele koelinstallaties met HFK’s of HCFK’s. Denk hierbij aan montage, reparatie, onderhoud, inbedrijfstelling, controle of buitengebruikstelling.

Aantoonbare kwaliteit
Wanneer uw bedrijf gecertificeerd is volgens het F-Gassenbesluit toont u niet alleen aan dat u voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. Het F-Gassencertificaat laat ook zien dat uw installatie- of onderhoudsbedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel, dat u werkt volgens de juiste werkprocessen en met goed gereedschap. Bovendien beschikken bedrijven met dit certificaat over een koudemiddelenregistratie: een registratie van de hoeveelheid gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen die wordt bijgevuld of teruggewonnen.

Waarom certificering door DEKRA?
DEKRA kan de certificering volgens het F-Gassenbesluit voor u verzorgen. We hebben jarenlange ervaring in de installatiebranche en kennis van alle wetten en regels. Wie kiest voor DEKRA, kiest voor een persoonlijke en kwalitatieve dienstverlening met één projectteam en één vast aanspreekpunt. Indien gewenst kan DEKRA verschillende diensten in één certificatietraject combineren. Zo kan certificering volgens het F-Gassenbesluit gecombineerd worden met certificatie voor BRL 6000 en SCIOS. Hierdoor bespaart u tijd en kosten.