Energie

Energie

Een van de primaire levensbehoeften is energie. Dit geldt voor de mens in het algemeen maar is ook een essentieel onderdeel in het bedrijfsleven. De afgelopen jaren staat ‘energie’ weer op de agenda, mede door de stijgende olieprijs, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de discussie rondom klimaatverandering.

Daardoor zijn bedrijven steeds energiebewuster bezig en door de stijgende energiekosten is er behoefte aan een kostenefficiënte manier om aan te tonen dat u zich toelegt op een doelmatig gebruik van energie. Door een kwaliteitsmanagement systeem dat door DEKRA is gecertificeerd bereikt u uw gewenste energiedoelen op een systematische manier.
 

Is het interessant voor u om energieprestatiecertificaten toe te kunnen kennen? DEKRA kan u hiermee helpen door middel van BRL 9500-certificering.
Maakt u werk van duurzaam energiemanagement? Dan wilt u die inspanningen zichtbaar maken voor klanten. DEKRA verzorgt voor u de ISO 50001-certificering.