Cybersecurity

Cybersecurity

Het beschermen van producten en de industrie

In het tijdperk van 'Internet of Things' en smart devices is vrijwel alles met het internet of met elkaar verbonden. Er is een transitie gaande die ertoe leidt dat de besturing van machines, voertuigen en apparaten direct en/of via de cloud gaat plaatsvinden. Systemen en processen waarover we de controle verliezen, kunnen de veiligheid van mens, milieu en industrie negatief beïnvloeden. Cybersecurity is daarmee essentieel voor de veiligheid.

Ontwikkelingen en reguleringen

Als onderdeel van de Europese wetgeving heeft Nederland de vitale infrastructuren gedefinieerd, waaronder o.a. de chemische industrie, elektriciteitsvoorzieningen, water-, en transportnetwerken als gebieden waarin cybersecurity van essentieel maatschappelijk belang is. De afgelopen jaren heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen ingesteld om cyberincidenten tegen te gaan. De eerste richtlijn op dit gebied die het Europese Parlement in heel Europa heeft ingevoerd, is de Network Information Security-richtlijn (NIS). Deze richtlijn treedt in werking in augustus 2016 en moet binnen twee jaar doorgevoerd zijn. Naast deze nieuwe richtlijn is er al een algemene managementhandleiding voor informatiebeveiliging (ISO 27001) en zijn er technische normen gericht op cybersecurity in industriële systemen (IEC 62443).

Het beschermen van producten en de industrie
DEKRA heeft de ambitie om de partner voor een veilige wereld te zijn. We staan voor veiligheid in alle aspecten van het leven en zetten onze kennis in om de veiligheid van producten, systemen en processen te vergroten. Als onderdeel van deze visie nemen we samen met andere organisaties deel aan normcommissies om (nieuwe) standaarden te ontwikkelen. Om u de beste ondersteuning te bieden, zorgen we dat onze experts hun uitgebreide kennis continu up-to-date houden. Ze helpen u bij het beoordelen, testen en certificeren volgens de nieuwste methoden en normen. Cybersecurity is een bijzonder complex organisatorisch probleem, dat technische en procesgeoriënteerde test- en certificeringprogramma’s vereist. Wij zijn de partner om mee te praten over de situatie en behoeften van uw organisatie en we bieden begeleiding vanaf de eerste stappen in het proces tot na de daadwerkelijke certificatie. Lees hier meer over onze cybersecurity services.

Contact
Voor meer informatie over onze cybersecurity dienstverlening kunt u contact opnemen met:

CONTACT
Stefan Rutten
Business Development Manager
+31 88 96 83079 (direct)
+31 88 96 83000
cybersecurity.nl@dekra.com