CUVM

Criteria Uitvoering Veiligheidsinspectie Mechanisatiebedrijf (CUVM)

Veilig werken en veilig machines keuren

CUVM staat voor ‘Criteria voor Uitvoering Veiligheidsinspectie door Mechanisatiebedrijven’. Het is een landelijk bekend en erkend keurmerk waarmee een mechanisatie bedrijf kan aantonen dat het veilig werkt (VCA*) en in staat is machines op een verantwoorde manier te keuren (CUVM).

Meer dan 150 mechanisatiebedrijven voeren op dit moment keuringen uit voor het zogenaamde COM-keur. Al deze bedrijven worden jaarlijks door DEKRA bezocht en geaudit. DEKRA stelt als onafhankelijke derde vast of het mechanisatiebedrijf aan de criteria voldoet voor uitvoering van de veiligheidsinspectie. Als dat zo is, ontvangt het bedrijf het CUVM keurmerk.