Amusementscentra

Criteria voor amusementscentra

Aan de hand van criteria voor amusementscentra

Sinds 1994 zijn de 'criteria voor amusementscentra' van kracht. Deze criteria zijn in het leven geroepen door de brancheorganisatie VAN Speelautomaten en belanghebbenden in samenwerking met DEKRA. Vervolgens heeft actualisatie van deze criteria plaatsgevonden in de jaren 2006, 2009 en 2011.

Het doel van de criteria is tweeledig:

  1. het aantoonbaar borgen van de belangenaspecten in het bedrijfsproces van het amusementscentra
  2. het verbeteren en borgen van het collectieve imago van de amusementssector.

Een amusementscentrum dient altijd te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De criteria zijn een aanvulling daarop. DEKRA stelt vast of het bedrijfsproces van een amusementscentrum voldoet aan de criteria.

Als dat zo is, ontvangt het amusementscentrum een certificaat waarmee wordt aangetoond dat aan de gestelde eisen is voldaan. In steeds meer gemeenten is dit certificaat een voorwaarde voor de vestiging van een nieuw amusementscentrum. Het is voor amusementscentra die geen lid zijn van de VAN ook mogelijk deel te nemen aan de certificatieregeling.