COVID 19: gevolgen voor dienstverlening DEKRA

U bent hier

 • Bij DEKRA volgen we de overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 nauwkeurig op. Dit heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Gelukkig zijn we in staat om veel certificatie- en inspectiewerkzaamheden remote uit te voeren. Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn en welke voorwaarden daarbij horen.

  Inspecties en audits op locatie of op afstand

  In principe vinden alle audits momenteel op afstand (remote) plaats. Indien dit echt niet anders kan, gaat de audit op locatie door. Uiteraard alleen als dat mogelijk is volgens de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast passen wij voor het uitvoeren van audits of inspecties op locatie het protocol toe dat hiervoor door de overheid is ontwikkeld.

  In het artikel “Een audit op afstand: Werkt dat?” leest u de ervaring van AtHomeFirst tijdens een remote audit en handige tips.

  Hieronder leest u per aspect van onze dienstverlening welke audits of inspecties remote uitgevoerd kunnen worden en wat de eventuele gevolgen daarvan zijn.

 • Productcertificatie of managementsysteemcertificatie

  De consequenties van COVID-19 voor een productcertificatie of managementsysteemcertificatie zijn afhankelijk van het type audit. In onderstaande toelichting worden voor product- en managementsysteemcertificatie dezelfde richtlijnen gebruikt.

  Initiële audit of uitbreiding van certificaat
  Is het voor de uitvoering van de audit of inspectie noodzakelijk - of uit het schema vereist - om activiteiten te observeren? Of is het nodig om uw locatie of project te bezoeken? Dan zullen we in overleg afstemmen welke activiteiten remote kunnen worden geaudit. In sommige gevallen is dit door de schemabeheerder niet toegestaan. Verder is het essentieel dat wij ook bij het uitvoeren van een remote audit de doelstelling van de audit kunnen realiseren.

  Vervolgaudits
  Wij proberen vervolgaudits zoveel mogelijk remote uit te voeren. De auditor neemt dan contact met u op om de omvang hiervan met u af te stemmen. Wanneer er tijdens de audit geen activiteiten, locatie of projecten hoeven te worden geobserveerd dan kan de audit volledig op afstand plaatsvinden. In de andere gevallen zal de auditor met u afspreken welke activiteiten wel remote kunnen worden beoordeeld en welke activiteiten in een later stadium op locatie zullen moeten worden beoordeeld om het bezoek af te ronden.
  De auditor stemt ook met u af op welke wijze hij de audit op afstand zal uitvoeren.

  Hercertificatie
  Wij proberen hercertificatie-audits zoveel mogelijk remote uit te voeren. De auditor neemt contact met u op om de omvang hiervan met u af te stemmen. De verlenging van het certificaat kan hierbij op de gebruikelijke wijze worden verlengd.

  Als de audit slecht deels op afstand kan worden uitgevoerd heeft u de mogelijkheid om de vervaldatum van het certificaat met zes maanden te verlengen.  Voorwaarde hiervoor is dat kan worden vastgesteld dat het managementsysteem effectief is en in voldoende mate wordt onderhouden. Hiervoor worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:

  - Management Review
  - Interne audits
  - Klachten
  - Verbeterproces
  Voor eventuele tekortkomingen van eerdere bezoeken moet het actieplan geaccepteerd zijn.

  Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben wij certificaten met 6 maanden verlengd wanneer wij geen (volledige) hercertificatie-audit voor de vervaldatum van het certificaat konden uitvoeren. Omdat voor de eerste certificaten die 6 maanden verlenging ook niet meer voldoende is, is door het International Accreditation Forum (IAF) een aanvullende uitspraak gedaan over de hercertificatie. Uitkomst hiervan is de volgende:

  • Wanneer de verlenging van 6 maanden niet toereikend is dan moet er binnen 3 maanden nadat de beperkingen met betrekking tot het op locatie uitvoeren van de audit zijn opgeheven een besluit over hercertificatie worden genomen.
  • Indien dit echter 12 maanden of langer na de vervaldatum is dan dient de hercertificatie zoveel mogelijk remote te worden uitgevoerd. Wanneer de hercertificatie niet of niet volledig naar tevredenheid van de teamleider effectief kan worden uitgevoerd dient de scope te worden gereduceerd of het certificaat te worden ingetrokken. Een nieuwe initiële audit zal dan moeten worden uitgevoerd.

  Persoonscertificatie

  De volgende voorwaarden gelden voor persoonscertificaten die zijn uitgegeven onder de reglementen van STIPEL. U kunt de volledige tekst lezen in het Besluit certificatie tijdens de corona-crisis.

  - Wilt u als certificaathouder uw certificaat behouden? Dan moet u zich tijdig blijven aanmelden voor de hercertificatie. Dit kan veilig en op afstand. Door hercertificatie tijdig aan te vragen voorkomt u dat de beoordeling van de vooropleidingseis of het resultaat van de basistoets verloopt. De examens worden ingepland  door de exameninstellingen, zodra de omstandigheden dit toelaten.

  - De branches komen nog met beleid voor certificaten die na 12 maart 2020 verlopen en waarbij de certificaathouder door de omstandigheden geen examen heeft kunnen doen. Zij zullen een verruimde acceptatie toepassen. Certificaathouders die geen gebruik kunnen maken van verruimde acceptatie worden bij uitzondering ook tegemoetgekomen. Een certificerende instelling mag voor hen het certificaat met ten hoogste zes maanden verlengen. Voorwaarde hierbij is dat de certificaathouder kan aantonen dat hij of zij doorlopende beroepservaring heeft onderhouden met de werkzaamheden waarvoor het certificaat is afgegeven. DEKRA moet hiervoor RvA T051 en IAF ID 3:2011 toepassen. Bij een volgende hercertificatie moet - overeenkomstig met het schrijven van NEN de dato 18 maart 2020 - de datum van de oorspronkelijke geldigheid als basis voor de geldigheid van het nieuwe certificaat worden genomen.

  - Personen die niet beschikken over een certificaat, kunnen geen beroep doen op de verruimde acceptatie. Zij moeten wachten totdat zij hun examen voor initiële certificatie kunnen doen.

  - De geldigheid van een deelresultaat van examens of beoordelingen die al waren begonnen, maar vanwege de overheidsmaatregelen niet tijdig zijn afgerond, mag ook met maximaal zes maanden worden verlengd.

  Inspectie

  Wij proberen onze inspecties zoveel mogelijk remote uit te voeren. Als dit niet mogelijk is maken wij in overeenstemming met de voorwaarden van de schema-eigenaar een afspraak met u om de inspectie op een later tijdstip uit te voeren.

  Productcertificatie of managementsysteemcertificatie

  De consequenties van COVID-19 voor een productcertificatie of managementsysteemcertificatie zijn afhankelijk van het type audit. In onderstaande toelichting worden voor product- en managementsysteemcertificatie dezelfde richtlijnen gebruikt.

  Initiële audit of uitbreiding van certificaat
  Is het voor de uitvoering van de audit of inspectie noodzakelijk - of uit het schema vereist - om activiteiten te observeren? Of is het nodig om uw locatie of project te bezoeken? Dan zullen we in overleg afstemmen welke activiteiten remote kunnen worden geaudit. In sommige gevallen is dit door de schemabeheerder niet toegestaan. Verder is het essentieel dat wij ook bij het uitvoeren van een remote audit de doelstelling van de audit kunnen realiseren.

  Vervolgaudits
  Wij proberen vervolgaudits zoveel mogelijk remote uit te voeren. De auditor neemt dan contact met u op om de omvang hiervan met u af te stemmen. Wanneer er tijdens de audit geen activiteiten, locatie of projecten hoeven te worden geobserveerd dan kan de audit volledig op afstand plaatsvinden. In de andere gevallen zal de auditor met u afspreken welke activiteiten wel remote kunnen worden beoordeeld en welke activiteiten in een later stadium op locatie zullen moeten worden beoordeeld om het bezoek af te ronden.
  De auditor stemt ook met u af op welke wijze hij de audit op afstand zal uitvoeren.

  Hercertificatie
  Wij proberen hercertificatie-audits zoveel mogelijk remote uit te voeren. De auditor neemt contact met u op om de omvang hiervan met u af te stemmen. De verlenging van het certificaat kan hierbij op de gebruikelijke wijze worden verlengd.

  Als de audit slecht deels op afstand kan worden uitgevoerd heeft u de mogelijkheid om de vervaldatum van het certificaat met zes maanden te verlengen.  Voorwaarde hiervoor is dat kan worden vastgesteld dat het managementsysteem effectief is en in voldoende mate wordt onderhouden. Hiervoor worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:

  - Management Review
  - Interne audits
  - Klachten
  - Verbeterproces
  Voor eventuele tekortkomingen van eerdere bezoeken moet het actieplan geaccepteerd zijn.

  Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben wij certificaten met 6 maanden verlengd wanneer wij geen (volledige) hercertificatie-audit voor de vervaldatum van het certificaat konden uitvoeren. Omdat voor de eerste certificaten die 6 maanden verlenging ook niet meer voldoende is, is door het International Accreditation Forum (IAF) een aanvullende uitspraak gedaan over de hercertificatie. Uitkomst hiervan is de volgende:

  • Wanneer de verlenging van 6 maanden niet toereikend is dan moet er binnen 3 maanden nadat de beperkingen met betrekking tot het op locatie uitvoeren van de audit zijn opgeheven een besluit over hercertificatie worden genomen.
  • Indien dit echter 12 maanden of langer na de vervaldatum is dan dient de hercertificatie zoveel mogelijk remote te worden uitgevoerd. Wanneer de hercertificatie niet of niet volledig naar tevredenheid van de teamleider effectief kan worden uitgevoerd dient de scope te worden gereduceerd of het certificaat te worden ingetrokken. Een nieuwe initiële audit zal dan moeten worden uitgevoerd.

  Persoonscertificatie

  De volgende voorwaarden gelden voor persoonscertificaten die zijn uitgegeven onder de reglementen van STIPEL. U kunt de volledige tekst lezen in het Besluit certificatie tijdens de corona-crisis.

  - Wilt u als certificaathouder uw certificaat behouden? Dan moet u zich tijdig blijven aanmelden voor de hercertificatie. Dit kan veilig en op afstand. Door hercertificatie tijdig aan te vragen voorkomt u dat de beoordeling van de vooropleidingseis of het resultaat van de basistoets verloopt. De examens worden ingepland  door de exameninstellingen, zodra de omstandigheden dit toelaten.

  - De branches komen nog met beleid voor certificaten die na 12 maart 2020 verlopen en waarbij de certificaathouder door de omstandigheden geen examen heeft kunnen doen. Zij zullen een verruimde acceptatie toepassen. Certificaathouders die geen gebruik kunnen maken van verruimde acceptatie worden bij uitzondering ook tegemoetgekomen. Een certificerende instelling mag voor hen het certificaat met ten hoogste zes maanden verlengen. Voorwaarde hierbij is dat de certificaathouder kan aantonen dat hij of zij doorlopende beroepservaring heeft onderhouden met de werkzaamheden waarvoor het certificaat is afgegeven. DEKRA moet hiervoor RvA T051 en IAF ID 3:2011 toepassen. Bij een volgende hercertificatie moet - overeenkomstig met het schrijven van NEN de dato 18 maart 2020 - de datum van de oorspronkelijke geldigheid als basis voor de geldigheid van het nieuwe certificaat worden genomen.

  - Personen die niet beschikken over een certificaat, kunnen geen beroep doen op de verruimde acceptatie. Zij moeten wachten totdat zij hun examen voor initiële certificatie kunnen doen.

  - De geldigheid van een deelresultaat van examens of beoordelingen die al waren begonnen, maar vanwege de overheidsmaatregelen niet tijdig zijn afgerond, mag ook met maximaal zes maanden worden verlengd.

  Inspectie

  Wij proberen onze inspecties zoveel mogelijk remote uit te voeren. Als dit niet mogelijk is maken wij in overeenstemming met de voorwaarden van de schema-eigenaar een afspraak met u om de inspectie op een later tijdstip uit te voeren.

 • Meer informatie

  Heeft u vragen over de gevolgen van de maatregelen voor úw audit of inspectie?

  Neem dan contact met ons op