Chemische tests

Chemisch tests

Toegang tot de Europese markt via DEKRA

Volgens de chemicaliënregelgeving van de Europese Unie (Regulation for Registration Evaluation, Authorisation of Chemicals - REACH) moeten duizenden stoffen worden geëvalueerd met het oog op potentiële risico’s voor de gezondheid voor de mens en/of omgeving. De EU heeft ook de richtlijn betreffende beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS-richtlijn) voor elektrische en elektronische apparatuur doorgevoerd, waarin vereisten staan voor voedselverpakkingsmaterialen vermeld.
 

REACH zal ook een significante impact hebben op organisaties die chemicaliën gebruiken, aangezien de bewijslast voor het aantonen van hun veilige gebruik is verlegd naar de bedrijven. Het delen van informatie in beide richtingen van de toeleveringsketen vormt onderdeel van de registratie.

REACH legt strikte verplichtingen op. Alle stoffen, met inbegrip van stoffen die al op de markt zijn, moeten krachtens REACH worden geregistreerd. Alleen biocides, voedsel en stoffen die worden gefabriceerd of geïmporteerd in hoeveelheden < 1 t/a (per wettelijke eenheid) zijn uitgezonderd van registratie. Vooral voor gevaarlijke stoffen is officiële autorisatie nodig. REACH eist ook dat producenten en importeurs van artikelen de aanwezigheid van stoffen met een hoog risico (Substances of Very High Concern - SVHC) aangeven.

DEKRA staat bekend om zijn expertise in het categoriseren en beoordelen van chemicaliën en het veilige gebruik ervan. Bovendien hebben we ervaring met het opmaken van veiligheidsspecificatiebladen en verkoopbaarheidscertificering voor klanten in een breed scala aan industriële sectoren. Ons chemisch laboratorium is geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025. Het REACH-conformiteitsmanagement van DEKRA helpt u bij het garanderen van wettelijke conformiteit en bij het bevestigen hiervan aan uw klanten.

Wij begeleiden u graag door het doolhof van kwesties die met REACH in verband staan. Als u op zoek bent naar een betrouwbare, neutrale partner voor uw tests met centra door heel Europa, neemt u dan contact met ons op. Nu snel tot actie komen kan een hoop werk in de toekomst voorkomen.

Vanaf juli 2006 wordt in de RoHS-richtlijn van de EU betreffende beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen (2002/95/EC) bepaald dat lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, polybrominated biphenyls (PBB) en polybrominated diphenyl ethers (PBDE) niet langer gebruikt mogen worden in elektrische en elektronische apparatuur. Hoe kunt u nu aantonen dat uw producten voldoen aan deze richtlijn?

Wij kunnen uw producten testen om zeker te stellen dat ze deze zware metalen niet bevatten en verklaren dat ze vrij zijn van de verboden stoffen. Daarnaast kunnen wij de gevolgen van de RoHS-richtlijn identificeren tijdens het ontwerpproces van uw nieuwe producten en kunnen wij u helpen bij een inspectie op maat van uw bestaande producten. Door middel van deze diensten helpen wij u bij het garanderen dat uw producten door heel Europa kunnen worden verkocht. Doordat u voldoet aan deze strikte normen worden ze bovendien ook op markten over de hele wereld geaccepteerd.

In de Kaderverordening (EG) 1935/2004 wordt bepaald dat voedselverpakkingsmaterialen veilig moeten zijn. Ze mogen geen deeltjes overbrengen in het voedsel in hoeveelheden die de gezondheid van de mens in gevaar kan brengen en ook niet de samenstelling van het voedsel veranderen op een onaanvaardbare manier of de smaak of geur van voedsel verslechteren. DEKRA biedt u allesomvattende migratie en sensorisch testen voor uw componenten of producten die in aanraking komen met voedsel.

CONTACT
DEKRA
Product testen & certificeren
products.global@dekra.com
T +31 88 96 83560