Certificering bergingsbedrijven

Certificering bergingsbedrijven & hulpverlening op het onderliggende wegennet

Heeft u een bedrijf dat professioneel actief is als autoberger, pechhulpverlener, of autotransporteur? Dan stellen veel opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, certificatie op het gebied van incidentenmanagement verplicht.

Een DEKRA certificaat is een bewijs van kwaliteit en veilig handelen. Daarnaast biedt het kwaliteitssysteem inzicht in de eigen organisatie. Bij initiële onderzoeken en hercertificering vindt altijd een bedrijfsonderzoek plaats. De rapportage wordt ter plekke samengesteld zodat u eventueel noodzakelijke acties direct kunt oppakken. Wanneer aan alle eisen is voldaan ontvangt u een representatief certificaat.

Waarom kiezen voor certificering door DEKRA*?

  • DEKRA beschikt over meer dan 90 jaar (audit)ervaring en deskundigheid op het gebied van het certificeren van processen en personen
  • Onze auditoren zijn zeer goed op de hoogte van alle specifieke eisen die door de verschillende partijen worden gesteld en kunnen u altijd informeren over de laatste nieuwe ontwikkelingen en normeisen.
  • Wanneer u gelijktijdig voor meerdere kwaliteitseisen door ons gecertificeerd wordt, combineren wij het traject voor u.  Zo bespaart u tijd en kosten.

*ViaNorm vormt sinds 2013 een integraal onderdeel van DEKRA

Meer informatie? Neem contact op met onze Account Manager Transport & Logistiek, Peter de Boer via +31 88 96 83016 (algemeen) of certification.nl@dekra.com