Brand- en schadeonderzoek

Brand- en schadeonderzoek

Technische rechtbank bij elektrische ongelukken

Steeds vaker wordt DEKRA gevraagd een uitspraak te doen bij ongelukken met elektrische apparatuur. De belangen zijn enorm als er grote gevolgschade is. Brand, ontploffingen, zwaar lichamelijk letsel, processen die stilliggen en voorraden die waardeloos worden. De schuldvraag is snel gesteld, maar moeilijk te beantwoorden. De hulp van DEKRA als onafhankelijke deskundige kan lange procedures en herhaling van dergelijke ongelukken voorkomen.

Brand is misschien wel het ergste dat een persoon of bedrijf kan overkomen. Je ziet dat alle betrokkenen met prangende vragen zitten: wie is verantwoordelijk, hoe kon het gebeuren en hoe voorkomen we herhaling. Partijen die op zoek zijn naar antwoorden op dit soort vragen, weten de weg naar DEKRA goed te vinden. Men zoekt dan een onafhankelijke deskundige die voldoende faciliteiten en kennis heeft om een gefundeerde uitspraak te doen. Wij onderzoeken methodisch alle mogelijke aspecten die aan het ongeluk hebben kunnen bijdragen.

DEKRA wordt bij schadegevallen vaak gezien als een ‘technische rechtbank’. Dit is uiterst belangrijk bij de acceptatie van de uitspraken die wij doen. De praktijk heeft geleerd dat er vaak sprake is van een opeenstapeling van fouten en omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de schade. Door al deze zaken mee te nemen in het onderzoek wordt een compleet en genuanceerd beeld van de schadeoorzaak verkregen.

Materiaalonderzoek, nabootsingen, inspecties op locatie en controle van het technisch ontwerp aan de hand van wettelijke eisen, alles wat relevant is wordt onderzocht en beoordeeld. En wat belangrijker is: op elektrisch gebied is vrijwel alles mogelijk bij DEKRA. In de overgrote meerderheid van de onderzoeken wordt de oorzaak dan ook gevonden.

CONTACT
DEKRA brand- en schadeonderzoek
ir. Reijer Venhuizen
T + 31 88 96 83550 (direct)
T +31 88 96 83019 (algemeen)
reijer.venhuizen@dekra.com