Bouw & Installatie

Bouw & Installatie

Uw partner in testen en certificeren

DEKRA heeft 90 jaar ervaring in het testen en certificeren van producten, processen en personen in de installatiesector. Naast onafhankelijke auditing- en certificeringsdiensten, zoals BRL, BMI en VCA, bieden wij ook training. Onze experts zijn materiedeskundigen die participeren in o.a. werkgroepen en adviseren bij de totstandkoming van nieuwe schema's. Onze kennis, ervaring en uitgebreide dienstenpakket, maakt ons tot een van de toonaagevende certifceerders.