Accreditaties managementsysteem certificering

Accreditaties managementsysteem certificering

 • Accreditatie ISO 17021: certificaat C013 en scope
  ISO 9001
  ISO 14001
  ISO 20000-1
  ISO 27001
  OHSAS 18001
  Certificatieschema Contractcatering
  VGM Checklist Aannemers (VCA)
  VG Checklist Uitzendorganisaties (VCU)
  Criteria voor Bedrijfsvoering van Amusementscentra
  NTA 8224 en addendum HKZ
  SCIOS certificatieregeling
  CO2 Prestatieladder
  NEN 7510 Medische informatica - informatiebeveiliging in de zorg
 • Accreditatie ISO 45011/17065: certificaat C001 en scope
  CCV-Certificatieschema Brandmeldinstallaties (BMI)
  BRL 9500 Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-, respectievelijk het NL-EPBD®- procescertificaat voor EnergiePrestatieAdvisering 
  Better Biomass NTA 8081
  CCV-Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI)
 • Accreditatie ISO 17020 type A:  certificaat I084 en scope
  Verificatie dubbeltelling betere biobrandstoffen
  Inboekverificatie op een accijnsgoederenplaats (AGP), geregistreerd geadresseerde (GG) of een importeur
  Inboekverificatie bij een leverancier van elektriciteit aan wegvoertuigen in Nederland
  Inboekverificatie bij een leverancier van gasvormige biobrandstof aan vervoer in Nederland
  Inspectie van taxi ondernemingen (TX Keur)

 

Onze diensten


Onze gekwalificeerde en onafhankelijke diensten richten zich op veiligheid in het verkeer, op de werkplek en thuis.

Uw sector


DEKRA is in verschillende sectoren actief. Kies uw sector en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen - nu en in de toekomst.

Onze locaties


DEKRA is altijd dichtbij. Bekijk onze locaties op vier continenten en neem contact op met het dichtstbijzijnde kantoor.