De vijf voordelen van een NEN 7510 certificering die je moet weten

Wie aan de top staat, wil dat graag laten zien. Laat zien waar je voor staat: NEN 7510 certificering

U bent hier

 • Wat zijn de voordelen van een certificering? Organisaties stellen zichzelf vaak de vraag waarom ze zich moeten laten certificeren voor NEN 7510. En of het werken aan een certificering niet de focus wegneemt van andere zaken die ook belangrijk zijn. Wij zetten vijf voordelen van een NEN 7510 certificering op een rij.

  1. Verantwoordelijk en transparant op het gebied van informatiebeveiliging

  Waarschijnlijk heb je er als zorginstelling al veel aan gedaan om ervoor te zorgen dat er binnen de organisatie op een verantwoorde manier met informatie wordt omgegaan. Je vindt het namelijk zelf ook belangrijk dat jouw cliënten daarop kunnen vertrouwen. Door je managementsysteem te laten certificeren zeg je niet alleen zelf dat je het goed voor elkaar hebt: een onafhankelijke, geaccrediteerde partij maakt dit aantoonbaar. En dat laat aan al je stakeholders zien dat informatiebeveiliging binnen jullie organisatie onomstotelijk goed voor elkaar is.

  2. Certificering is een kapstok voor gestructureerd werken

  Is het je enige doel om eenmalig alles op orde te krijgen en vervolgens niet meer om te kijken naar informatiebeveiliging? Dan is een certificering niets voor jou en kun je ophouden met lezen. Maar als je een waardevolle kapstok zoekt voor een structuur die zich continu ontwikkelt en waarin consistentie en veiligheid vooropstaan, lees dan verder. Zoals onze klant Hans Hendrikx van Open Line, een cloud solutions provider voor de zorg, het verwoordt:

  “Iedereen bij Open Line werkt op dezelfde manier en we doen er veel aan om die manier van werken vast te houden. Alle proceseigenaren komen maandelijks bij elkaar voor een bespreking en nemen de laatste ontwikkelingen aan de hand van KPI's door die op basis van de certificeringen zijn geformuleerd. Certificering helpt ons de neuzen van medewerkers dezelfde kant op te krijgen”.

  Door structureel te werken aan informatiebeveiliging werk je samen met medewerkers uit alle lagen en afdelingen doorlopend aan het veilig houden van informatie binnen je organisatie. Dat betekent dat iedereen betrokken is en dat iedereen zich verantwoordelijk voelt.

  3. De overheid is groot voorstander van NEN 7510

  De overheid is één van de grootste opdrachtgevers in de zorgsector. In een tijd waarin we binnen de zorg een duidelijke ontwikkeling zien richting zelfsturende teams die dagelijks geconfronteerd worden met patiëntinformatie, wordt het belang van wet- en regelgeving prominenter. De overheid vindt in die context NEN 7510 erg belangrijk. NEN 7510 wordt genoemd in artikel 2 van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die hoort bij de Wet voor het gebruik van het BSN in de zorg. De overheid wil dat elke zorginstelling werkt volgens de eisen van NEN 7510 en heeft zich dan ook tot doel gesteld de norm zo goed mogelijk ter beschikking te stellen. Een teken van deze commitment is dat de overheid de norm NEN 7510 heeft afgekocht. Dat betekent dat hij voor elke organisatie gratis te downloaden is.

  De overheid verplicht certificatie niet, maar door certificering tegen NEN 7510 kun je als zorgorganisatie naar de overheid toe direct aantoonbaar maken dat je aan de eisen voldoet. Dat is het voordeel van werken met een onafhankelijke partij.

  4. Een streepje voor bij de selectie van zorgverleners

  In de afgelopen decennia hebben cliënten steeds meer de regie genomen over hun eigen zorg. Kortweg zou je kunnen zeggen dat de cliënt centraal is komen te staan. Een ontwikkeling die hieraan bijdraagt, is dat de kwaliteit en toetsing van praktijken, hulpverleners en instellingen steeds transparanter wordt, onder meer door online platforms als Zorgkaart Nederland. Cliënten weten steeds beter wat ze willen (en wat niet) en ze kiezen zelf hun zorgverlener. De cliënt informeert zichzelf ook steeds beter over zijn eigen rechten en plichten en over die van de zorgorganisatie. En dat ook op het gebied van informatiebeveiliging. Je moet er niet alleen zelf zeker van zijn dat je informatie op de juiste manier behandeld wordt, dit geldt ook voor de partij of persoon die verantwoordelijk is voor de ICT binnen je organisatie.

  Een certificering is een aantoonbaar bewijs dat jouw praktijk of instelling doorlopende inzet toont op het gebied van informatiebeveiliging.

  5. Het biedt houvast aan medewerkers

  Medewerkers van zorginstellingen vinden het soms moeilijk om te bepalen wat wel en niet kan op het gebied van het uitwisselen van informatie. Waar ligt de grens? Door structureel volgens NEN 7510 te werken krijgen medewerkers houvast bij deze vraagstukken. Dat geldt voor de medewerkers die al langer meedraaien in de organisatie, maar ook voor nieuwe medewerkers. Door een structurele benadering van informatiebeveiliging, wordt hen ook geleerd hoe zij informatie veilig kunnen houden.

   

  Wil je meer weten over informatiebeveiliging in de zorg? Lees dan verder over NEN 7510 via www.dekra-certification.nl/nen-7510. Of neem gewoon even contact op met onze accountmanager voor informatiebeveiliging Henry Dwars via 088 96 83458 of henry.dwars@dekra.com.


 • Nieuws en blogs

   

  Croonwolter&dros
  09.08.2021
  Safety Culture Ladder
  alloq
  30.07.2021
  Informatiebeveiliging
  NEN
  28.07.2021
  Gezondheid
  De vitaliteitsmonitor
  10.09.2020
  De Vitaliteitsmonitor